Grensland is Circulair

Ambitieuze totaalaanpak om bedrijventerrein circulair(der) te maken

Bedrijven moeten voor de wet en voor een duurzamere wereld beter sorteren: 50% van de restafvalcontainers bevatten recycleerbaar materiaal. Dit project test een ambitieuze totaalaanpak voor een beter materiaal- en afvalbeheer op het industriepark Grensland Menen-Wervik.

We inventariseren eerst de grondstoffen en reststromen bij deelnemende KMO’s, gaan in overleg met private inzamelaars, verwerkers en upcycling bedrijven. Met die inventaris bepalen we welke materiaalstromen we kunnen ophalen, hoe we ze best ophalen en welke hoogwaardige bestemming (als grondstof voor andere bedrijven) ze kunnen krijgen. We rekenen daar ook een financieel model voor door. De bedrijven krijgen tegelijk tips om productieverliezen te beperken en het aankoopbeleid circulair te maken.

Communicatie en community management krijgen een prominente plaats in dit project. We moeten de deelnemende KMO’s, hun werknemers, en onze partners (maatwerkbedrijven, lokale besturen, scholen…) enthousiasmeren, en betrokken houden bij de vorderingen.

Nog tijdens het project bekijken we hoe het werk verdergezet kan worden in een definitieve structuur.

Platform Grensland Menen Wervik

Partners 3PT Consult, Stadsbestuur Menen, Stadsbestuur Wervik, MIROM - Menen