cuypers & Q interprofessionele architectenvennootschap

De gids voor een circulaire scholenbouw; van ambitie tot implementatie en maatschappelijke integratie

Circulariteit wordt vaak geassocieerd met slechts enkele deelcomponenten van wat het precies inhoudt. Het onderwerp is niet altijd even makkelijk uit te leggen aan opdrachtgevers en gebruikers en het wordt vaak in een hoek geduwd omdat het ‘te duur’ of ‘te ambitieus’ is. Toch is het perfect mogelijk om in de verschillende stadia van een project mensen te sensibiliseren in de richting van circulariteit.

Met dit project wil architectenbureau cuypers & Q daar zijn steentje toe bijdragen. Het richt zijn pijlen daarbij op een doelgroep die hen nauw aan het hart ligt en waarin ze veel expertise kunnen voorleggen: de onderwijssector.

Er wordt volop geïnvesteerd in de bouw en renovatie van schoolgebouwen, maar de geijkte paden laten niet voldoende ruimte voor circulaire ambities. Budgetten worden nog te vaak te algemeen bepaald, bestekken vaak klassiek uitgeschreven. Zo laten we een hoop mogelijkheden in de circulaire economie liggen.

Daarom wil cuypers & Q een hands-on gids maken voor circulaire scholenbouw. Er bestaan wel losse initiatieven om opdrachtgevers en gebruikers te sensibiliseren over circulair bouwen, maar schoolbesturen hebben veel aan hun hoofd. Circulariteit komt daardoor vaak pas ter sprake in de ontwerpfase, terwijl het eigenlijk een cruciaal onderwerp is waarover al in het voortraject en de precontractuele fase moet nagedacht worden.

Met dit project willen de partners aan opdrachtgevers en schoolbesturen dan ook alle tools in handen geven om hun bouwproject voor te bereiden en al van bij de start na te denken over hun circulaire ambitieniveau en de stappen ernaartoe. Verder wil het projectteam ook een educatief spel en een sensibiliseringscampagne ter beschikking te stellen om in te zetten tijdens het leerpakket ‘duurzaamheid’. Want de kinderen van vandaag zijn de bouwheren van morgen.

cuypers & Q interprofessionele architectenvennootschap

Partners Saflot Creative Consultants, abbelle, Universiteit Hasselt

Thema's Hefbomen: Juridisch › Financieel › Businessmodellen › Sensibilisering › Ontwerp ›