GGGevelgroen bvba

Een klimopgevel zonder zorgen? Het kan.

Op zoek naar een circulair bouwmateriaal voor je gevelafwerking? Dan is een groene grondgebonden gevel met klimop of wingerd een prima plan. Groene gevels werken positief op ons gemoed en helpen de biodiversiteit. Bovendien hebben ze een geluidsdempend en isolerend effect. Ze schermen gebouwen af tegen oververhitting en regen, helpen bij de verlaging van de omgevingstemperatuur en zorgen voor een betere luchtkwaliteit.

Een klimopwand met wintergroene klimop, bijvoorbeeld, is een heel betaalbare, alternatieve en altijdgroene gevelafwerking - zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie. Hij is klimatologisch evenwaardig aan bomen in de stad, maar neemt minder plaats in.
Alleen maar voordelen dus. En toch aarzelen veel mensen om een klimplant tegen hun gevel te laten groeien. Het onderhoud schrikt hen af of ze vrezen dat de plant schade zal berokkenen.

GGGreen heeft oplossingen
- KLIMOPSTOP is een gepatenteerd systeem voor groeibegrenzing voor hechtende klimplanten, ontwikkeld door GGGreen. Het systeem laat toe om de groei te beperken tot de eigen gevel en vermijdt doorgroei over de dakrand. Het elektrisch begrenzingssysteem wordt gevoed door een schrikdraadapparaat. De jonge scheuten van klimop of wingerd worden door een uitstekend aluminium profiel begrensd. Het profiel wordt met een rubberstrook van de muur geïsoleerd. De planten kunnen groeien tot een afstand van 1 cm van het profiel. De stroom door de plaat is zeer laag, met een frequentie van 1,2 seconden. Voor het elektrisch verbruik betaal je jaarlijks minder dan 10 euro.
- Als er geen openingen zijn in de gevel, kan klimop nooit schade berokkenen aan een gebouw. Wil je toch helemaal zeker zijn? Dan kan je de klimop tussen de gevel en een voorgeplaatst fijnmazig raster of draadnet laten groeien. Peter Boogaerts van GGGreen zoekt ook op dit gebied naar vernieuwende oplossingen die op grote schaal geproduceerd kunnen worden. Hij liet daarvoor onder andere onderzoek uitvoeren naar de hechting van klimop op viltige textielen, met zeer positieve resultaten. (cf. het onderzoek door Centexbel). En hij is betrokken bij WonderWalls, het TETRA-project van UAntwerpen, WTCB en PCS dat een centraal online kennisplatform wil ontwikkelen met tools die de voordelen van en verschillen tussen groene gevelsystemen transparant en meetbaar maken.

Meer weten?
GGGreen biedt ondersteuning voor diverse vormen van grondgebonden gevelgroen, zowel aan architecten en steden als aan privé- en bedrijfsinitiatieven. Ben je benieuwd naar de plaatsingsmogelijkheden of heb je interesse om mee te werken aan nieuwe oplossingen voor groene gevels met grondgebonden klimplanten? Neem zeker contact op met Peter Boogaerts.