geoFluxus

Met inzicht in data, uitzicht op een circulaire (bouw)economie

geoFluxus is een greentech spin-off project van de Technische Universiteit Delft (TUDelft) en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute). Op basis van twee grote Europese H2020-onderzoeksprojecten, ontwikkelde geoFluxus het eerste monitoringsysteem voor circulaire economie ter wereld. Actief in 11 verschillende regio’s in 9 verschillende Europese landen, brengt geoFluxus letterlijk in kaart hoe materiaalstromen doorheen steden bewegen.

Eerder werk toont dat de bouw van grote infrastructuurprojecten (wegen, tunnels, metroverbindingen,...) tot 20% van de totale materialenconsumptie van een stad kunnen uitmaken. Op basis van reeds bestaande databronnen, zal geoFluxus binnen dit project de impact en potentie van de Antwerpse Oosterweelverbinding analyseren voor een circulaire Vlaamse bouweconomie. Als een van de grootste lopende infrastructuurprojecten in Europa, zullen meer dan 5.500 bouwvakkers tot 2026 bouwen aan de vervollediging van de ring rond de havenstad. Wat is de potentie van de bouw- en sloopafvalstromen die uit dit project ontstaan? Kunnen deze op lokale schaal (binnen het project zelf) opnieuw worden ingezet?

In de praktijk is er helaas weinig informatie hierover beschikbaar. Zowel over de herkomst, kwaliteit, restwaarde en veiligheid van de materiaal, als over het potentiële secundair gebruik ervan. Data en informatie zijn verspreid, niet op elkaar afgestemd en vaak onderbenut. Daardoor kunnen de hele materiaalketens niet in kaart gebracht worden en kan bijvoorbeeld ook de milieu-impact ervan niet op een geautomatiseerde manier berekend worden.

Daarom bouwt geoFluxus CIRCLER. In samenwerking met OVAM en het Smart Symbiose team zal geoFluxus:
- alle bouw- en sloopafvalstromen van de Oosterweelverbinding via een interactief onlinedashboard in kaart brengen,
- de milieu-impact (CO2, NOx,...) van deze materiaalstromen berekenen,
- via kunstmatige intelligentie en machine learning identificeren welke afvalstromen door welke partijen zouden kunnen worden hergebruikt,
- in samenwerking met het SmartSymbiose team dit hergebruik in realiteit trachten te faciliteren.