Facadeclick as a service

LEGO-gewijs gevels bouwen

Facadeclick speelt als materiaalleverancier in op de trends van voegloze, esthetisch perfecte gevels door het gebruik van een revolutionair verbindingsstuk in HDPE om de gevelstenen in een gevel aan elkaar te klikken in plaats van mortel of lijm te gebruiken. Dankzij de specifieke stenen en de inserts (dit zijn de verbindingsstukken) bouwt men een gevelmuur alsof men met LEGO® aan het bouwen is, zonder water, mortel of lijm. Daardoor kan de muur ook perfect terug gedemonteerd, de stenen gerecupereerd en hergebruikt worden. Circulair dus.

Om Facadeclick als een service aan te kunnen bieden willen we drie deelproblemen, een voor een oplossen: juridisch, economisch en financieel.

Juridisch: Vandaag wordt een gevel onroerend door bestemming. Wanneer er met Facadeclick wordt gebouwd, kan de gevel gemakkelijk gedemonteerd worden en losgekoppeld van het gebouw. Men zou kunnen redeneren dat de gevel als roerend kan beschouwd worden. Zo moet er geen onroerende voorheffing betaald worden en daalt de kostprijs van het gebouw. We willen onderzoeken wat de juridische implicaties zijn van terugname van materiaal en de impact op de eigendomsrechten.

Economisch: Momenteel koopt een bouwheer zijn gevel voor 100%, na 20 jaar is deze gevel enkel een kost, bestemd voor de puinhoop. De Facadeclick gevel heeft een restwaarde op het einde van de levensloop van het gebouw maar hoe bepalen we deze waarde?

Financieel: Wij zijn op zoek naar een businessmodel waarbij deze gevel bijvoorbeeld aan 75% in gebruik gesteld kan worden over een levensduur van 20 jaar. Als de gevel na 20 jaar nog steeds een bepaalde materiaalwaarde heeft (bijvoorbeeld 25%) zou de bank financieel gezien 100% kunnen ontlenen om deze gevel aan te schaffen. Wetende dat de restwaarde 25% zal zijn die de bank zal kunnen recupereren. Eventueel, in het slechtste geval bedraagt de waarde na 20 jaar minder dan 25%, en dan moet de bouwheer delen in de minwaarde, in het beste geval bedraagt de waarde na 20 jaar meer dan 25% en dan deelt de bouwheer in de meerwaarde.

Het doel van het onderzoek is deze vraagstukken verder uit te werken en te testen.

speed building system belgium

Partners VUB Architectural Engineering