Facadeclick as a service

Demonteerbare gevels, nog een stapje circulairder

Facadeclick is een nieuw bouwsysteem waarbij gevelstenen via een revolutionair verbindingsstuk voegloos in elkaar klikken. Dankzij de specifieke stenen en verbindingsstukken bouwt men een gevelmuur alsof het LEGO is: zonder water, mortel of lijm. Dat betekent dat de muur perfect terug demonteerbaar is, en de stenen herbruikbaar. Circulair dus.

Om het circulaire plaatje helemaal te laten kloppen, is ook een circulair businessmodel nodig. Zo willen we via dit project graag onderzoeken of we Facadeclick als een service kunnen aanbieden. Maar het volstaat niet om enkel ons eigen verdienmodel te herbekijken, we willen ook de markt en financiële spelers aanzetten anders te denken, of tenminste nagaan welke modellen interessant, haalbaar of aanvaardbaar zijn. Daarom gingen we via dit project op onderzoek binnen drie domeinen:

Op juridisch vlak willen we nagaan onder welke voorwaarden we een Facadeclick-gevel mogen beschouwen als roerend in plaats van onroerend. Kunnen we onze gevels als roerend beschouwen doordat Facadeclick demonteerbaar is en dus los te koppelen van het gebouw?

Op economisch vlak willen we analyseren hoe we de restwaarde van een Facadeclick-gevel kunnen berekenen en of die informatie de financiering kan vereenvoudigen.

Tenslotte willen we onderzoeken met welk circulair businessmodel we onze gevel als een service kunnen aanbieden.

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. Uit ons juridisch onderzoek blijkt dat onze gevel wettelijk als onroerend door bestemming wordt aanzien. Er wordt geredeneerd dat een gevel een wezenlijk onderdeel is van een gebouw en dat gebouw tweedehands, zonder gevel, onvoldoende waarde heeft.

  2. De VUB werkte een analyse uit om de restwaarde van Facadeclick in te schatten. Het resultaat is een duidelijk inzicht in het verloop van de restwaarde van onze gevels over de tijd. We kunnen schatten dat onze gevel na 15 jaar een restwaarde heeft van 25%.

  3. Door onze juridische analyse kwamen we snel tot de conclusie dat een businessmodel rond Facadeclick als een service uitgesloten is, zolang de gevel als onroerend wordt aanzien.

  4. Ons onderzoek naar een interessantere financiering gebaseerd op de berekening van de restwaarde gaf geen goede resultaten. Problematisch zijn de kapitaalvereisten die banken moeten aanhouden voor hun kredieten en dat ze het restwaarderisico niet kunnen afdekken.

  1. Om banken te overtuigen een circulair bouwproduct met restwaarde te financieren, is een restwaardesimulatie niet voldoende. Hiervoor moet iemand garant staan. Die zekerheid kunnen we niet bieden omdat de tweedehandsmarkt nog te jong is voor deze producten. Een garantiefonds zou de sleutel tot succes kunnen zijn.

  2. Dit project heeft ons indirect aangezet verder na te denken over onze producten en circulariteit. Zo ontwikkelden we nieuwe producten (zoals geperste stenen) en ontstonden er nieuwe samenwerkingen met de sociale economie.

  3. Dankzij dit traject konden we veel nauwer samenwerken met enkele financiële spelers. Zo nodigde ING ons uit voor een exclusief netwerkmoment rond circulariteit in de bouwsector. Samenkomen met andere spelers zal enkel maar bijdragen tot de doorbraak van circulair bouwen.

Wat brengt de toekomst?

Het circulaire gevelkliksysteem is voor ons een succesvol product en we zullen blijven nadenken over hoe we circulariteit nog verder kunnen doortrekken binnen ons bedrijf. Wij geloven in ons circulair businessmodel en zullen ook blijven proberen om het volledig operationeel krijgen. Wel zijn we tot de conclusie gekomen dat we ons moeten aanpassen aan het tempo van de stakeholders, overheid en andere actoren in de markt.

speed building system belgium

Partners VUB Architectural Engineering