EQUITONE-gevelmaterialen circulair maken

Cocreatie van een circulaire waardeketen door intensieve ketensamenwerking

EQUITONE is een merk van gevelmaterialen in vezelcement. Etex wil de huidige waarde- en toeleveringsketen van EQUITONE meer circulair maken. Daarvoor werken we intensief samen met alle ketenpartners: R&D, aankopers, projectontwikkelaars, architecten, leveranciers, installateurs, logistieke partners, recyclagebedrijven, productiesites, certificatie-organisaties, de overheid … 

Het project vertrekt vanuit een partnerschapsmodel waarbij met alle partners in de keten wordt nagedacht over de circulaire uitdagingen van het bouwmateriaal. We onderzoeken welke samenwerking met welke partner op te zetten om een circulair antwoord te bieden op de verschillende uitdagingen. Enkele voorbeelden zijn omschakelen naar steeds meer gerecycleerde inhoud, het creëren van gesloten kringlopen met eigen producten en materialen, levensduurverlenging van het product door hergebruik, herfabricage of renovatie en oplossingen voor inzameling, recyclage en upcycling. 

Het project is volledig gebaseerd op het samenwerken van ketenpartners. Het doel is enerzijds circulaire impact creëren en anderzijds een economisch schaalbaar model ontwerpen dat interessant is voor elke partner in de keten. Het samenwerkingsproces wordt ook volledig in kaart gebracht en als leerproces gedocumenteerd, zodat alle partners én andere spelers eruit kunnen leren. 

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. Samen met alle ketenpartners brachten we de volledige waardeketen in kaart. Ook werd een systeem geïdentificeerd voor vezelcementrecyclage van 30.000 T/jaar. Dat systeem wordt opgebouwd in Hemiksem (start 2024).
  2. EQUITONE heeft een type 1 certificaat als duurzaam en circulair product behaald (C2C).
  3. Verschillende scenario’s voor nieuwe productontwikkeling op basis van preconsumer materialenstromen werden uitgewerkt tot prototype.
  4. Op basis van een marktonderzoek besloten we om een materialisatie- en identificatiesysteem te implementeren. Dat systeem laat toe EQUITONE-materialen doorheen de hele waardeketen op een gebruiksvriendelijke manier te traceren.
  1. Door alle partners in de keten te betrekken was het mogelijk om de circulaire uitdagingen in kaart te brengen vanuit het perspectief van elke partner. Samenwerken en zoeken naar gemeenschappelijke voordelen en verdienmodellen zijn cruciaal.
  2. Het is belangrijk om circulaire claims te kunnen bewijzen aan externe partijen. Onze klanten, hoofdzakelijk architecten, hebben nood aan factuele informatie en certificaten die zij kunnen meenemen in offertes voor grote publieke of private projecten.
  3. Het traceren van de EQUITONE- (en bij uitbreiding vezelcement-) producten en materialen die in omloop zijn, vormt de grootste uitdaging.
  4. De focus ligt het best op langetermijndoelstellingen zoals opschaling en interessante verdienmodellen via partnerschappen. We moeten eerder kijken naar het potentieel en de opportuniteiten van circulaire economie, in plaats van te vertrekken vanuit een noodzaak of wettelijke verplichting.

Wat brengt de toekomst?

We zien dit project als de start van een structurele samenwerking met onze ketenpartners. Het laat ons toe om het perspectief van onze partners beter te begrijpen, te zien waar de bottlenecks en de kansen liggen en samen aan de slag te gaan met pilootprojecten of experimenten. De toekomst van dit project is dan ook om structurele partnerschappen met ketenpartners op te zetten en op zoek te gaan naar businessmodellen om de experimenten op te schalen naar echte waardeproposities voor zowel EQUITONE als de partners. 

Nieuwe producten ontwikkelen op basis van materialenstromen in de keten kan op verschillende niveaus: uit reststromen van de productie van Equitone, uit reststromen van de cutting shops, via recuperatie van gebruikte panelen en door hergebruikloops te creëren via refurbishment … Recylage vormt de laatste optie. Die willen we stapsgewijs downsizen door zoveel mogelijk producten en materialen in de bovengenoemde stromen te houden. De toekomst voor EQUITONE is circulair. 

Etex

Partners The Circular Hub, Greenfish, Econocom, SVR-ARCHITECTS, De Coninck, Schrijnwerkerij Willy Simoens, Bouwpunt Van der Gucht, Bouwmaterialen Verhelst, CBR Cementbedrijven, SUEZ R&R Belgium

Thema's Recyclage & hergebruik › Selectieve sloop › Urban Mining › Circulaire materialen en bouwsystemen ›