Durabrik

Nieuw kantoorgebouw met maximale circulaire functionaliteit

Durabrik is van plan om, naast haar bestaande site, een nieuw kantorencomplex te bouwen: In the Yard. Van bij de start van het project zijn een hele resem circulaire en duurzame elementen meegenomen, neergeschreven in een uitgebreide conceptuele nota. Met deze nota kon de ontwerper aan de slag gaan om een flexibel gebouw te ontwerpen dat zijn rol en functie in de tijd kan gaan aanpassen - naar de geest van bOb van Reeth's "intelligente ruïnes".
Dit vertaalt zich onder meer in een fossielvrije site, een gebouw met een passieve schil, flexibele structuur voor vrije indeling, 35 elektrische laadstations, een gigantische daktuin (extensief uitgebaat, klaar voor roof-gardening) 250 kVA PV panelen, ...
Bovendien wordt het volledige gebouw eerst opgeleverd in een BIM model (bouwwerkinformatiemodel) dat alle informatie over het gebouw bevat, samengebracht door alle actoren: de gebruikte materialen, de hoeveelheden, de plannen, … Daardoor loopt het ontwerp- en bouwproces efficiënter, maar blijft ook al deze info gecentraliseerd bewaard - wat vanuit circulair oogpunt zeer interessant is. Als er plannen zijn voor de heroriëntatie van het gebouw, kan opgezocht worden welke producten en materialen er gebruikt zijn en hoe hun eigenschappen eventueel opnieuw ingezet kunnen worden. 

Durabrik

Partners Ingenium, Salens Architecten, Establis, FiveAM, ...

Thema's Recyclage & hergebruik › Circulaire materialen en bouwsystemen ›