Domus Mundi vzw

Betaalbaar renoveren dankzij hergebruik van bouwmaterialen mogelijk maken in een B2B-context

Afbraakmateriaal recupereren om er iets ‘nieuws’ mee te maken. Op doe-het-zelfniveau gebeurt het al regelmatig. Dit particuliere hergebruik van bouwmaterialen wil Domus Mundi vzw heel graag uitbreiden naar niet-doe-het-zelvers en professionele actoren in de bouw. En dit, dankzij het uitwerken van een op maat gerichte dienstverlening.

In onze hele samenleving is er een groeiend duurzaamheidsbewustzijn. Daardoor neemt ook de interesse in circulair bouwen toe. En eigenlijk zijn alle elementen daarvoor aanwezig:
- maatwerkbedrijven in de bouw en circulair bewuste aannemers/ondernemers zijn vragende partij voor opdrachten;
- steeds meer mensen staan er, vanuit ecologische en/of economische motieven, voor open om met recuperatiematerialen te renoveren;
- er is een grote beschikbaarheid van bestaande bouwmaterialen.

Draaischijf tussen drie partijen
Door een nieuw soort dienstverlening uit te werken die middenin de driehoek van opdrachtgever/bouwheer - aannemer/uitvoerder - aanbieders van gebruikte bouwmaterialen staat, wil Domus Mundi een facilitator zijn tussen deze drie partijen. Het wil op die manier opdrachtgevers/bouwheren ontzorgen door hen aannemers/uitvoerders aan te reiken die met recuperatiematerialen aan de slag willen gaan. En het wil aannemers/uitvoerders ontzorgen door recuperatiematerialen beschikbaar te stellen, zonder dat ze er zelf op zoek naar moeten gaan.
Cruciaal in het hele project, is dat Domus Mundi een goede relatie uitbouwt met de aanbieders van gebruikte bouwmaterialen. Daarom streeft de vzw ernaar om bijvoorbeeld de logistiek te vereenvoudigen en om grotere volumes af te nemen, zodat er duidelijke schaalvoordelen en efficiëntiewinsten zijn.

Het kàn!
Uiteraard wil niemand méér voor betalen voor een renovatie met hergebruikte materialen. Met zijn project focust Domus Mundi dus vooral op bouwmaterialen waarbij de verhouding aankoopprijs/installatieprijs hoog is. Denk aan keukens, radiatoren en sanitair. Door samen te werken met maatwerkbedrijven en (sociale) ondernemers/aannemers die oog hebben voor doelgroepen met beperkte financiële middelen, kan het budget onder controle gehouden worden.
Inmiddels voerde Domus Mundi al enkele renovaties kostenbesparend uit. Zij vormen hét bewijs dat goedkoper renoveren met hergebruik van bepaalde bouwmaterialen echt mogelijk is.

Domus Mundi vzw

Partners Weerwerk, Het Pandschap, INHOUT

Thema's Recyclage & hergebruik › Selectieve sloop › Urban Mining › Sociaal-maatschappelijk ›