Domus Mundi

Hergebruik van bouwmaterialen voor kwalitatief en betaalbaar wonen

Domus Mundi vzw wil kwalitatief en duurzaam leven, wonen en (ver)bouwen mogelijk maken voor kwetsbare groepen. Het is een sociaal geëngageerde organisatie met bouwtechnische kennis die uitgebreide ervaring heeft op het vlak van integrale projectbegeleiding. Domus Mundi richt zich daarbij voornamelijk op renovatie- en stadsvernieuwingsprojecten die de leefbaarheid en woonkwaliteit in een buurt of stad helpen verbeteren. Vaak draait het daarbij om het bestrijden van woningnood en energiearmoede, het aanpassen van woningen aan de huidige noden en het wegwerken van gezondheidsrisico’s en onveilige situaties.

Onderzoek
Dat hergebruik van bouwmaterialen leidt tot een reductie van de milieu-impact van de bouwsector, is algemeen geweten. Binnen de Green Deal Circulair Bouwen wil Domus Mundi echter onderzoeken of hergebruik ook kan bijdragen aan zijn doelstelling om het betaalbaar en kwalitatief woonaanbod te vergroten.

Het onderzoeksproject vertrekt vanuit de vraagzijde en meer specifiek vanuit organisaties en professionele actoren uit de bouwsector die een directe impact hebben op de vraag (vanuit hun rol als opdrachtgever of omdat ze nauw samenwerken met diverse bouwheren).
Het analyseert op materiaal/elementniveau waar financieel haalbare hergebruiktoepassingen zitten. Zo hoopt Domus Mundi een nieuwe markt te creëren voor specifieke materialen die rechtstreeks hergebruikt kunnen worden in bouwprojecten en een positieve impact kunnen hebben op de betaalbaarheid van kwalitatief wonen.
Omdat ook arbeidskosten zwaar doorwegen in de bouwsector, wat nog meer het geval is bij hergebruik van materialen, wordt ook onderzocht welke rol sociale economie bij (bouw)bedrijven kan spelen om deze financiële haalbaarheid te vergroten. Vandaar de betrokkenheid van Weerwerk vzw in het partnerschap.

Streefdoel
Het uiteindelijke streefdoel van Domus Mundi is om een businessmodel uit te werken dat:
- ofwel geïntegreerd kan worden in de werking van de bestaande organisaties (opdrachtgevers/ bouwheren of sociale economie)
- ofwel resulteert in een nieuw op te richten organisatie (materialen zoeken, screenen, logistiek)
- ofwel richting geeft aan een nieuw uit te werken samenwerkingsmodel in de keten (opdrachtgevers /aannemers/ sociale economie).

Voorbeeld
Keuken op oude locatie, voor afbraak:

Keuken op nieuwe locatie, na heropbouw:

Domus Mundi vzw

Partners BAST architects & engineers, Weerwerk, Het Pandschap

Thema's Recyclage & hergebruik › Urban Mining › Sociaal-maatschappelijk ›