Dialoog

Stationsgebouw Wijgmaal wordt kantoor en ontmoetingsruimte

Het vervallen station van Wijgmaal krijgt een nieuwe bestemming. De stad Leuven ondertekende een overeenkomst met Dialoog vzw om de ruïne aan het spoor te herbestemmen tot kantoorruimte en ontmoetingsplek voor de buurt. Binnen het kader dat erfgoedkundige, akoestische en bouwfysische eisen en budgettaire beperkingen afbakent, toetst Dialoog vzw elke keuze aan de principes van circulair bouwen en optimaliseren we waar mogelijk. Als onafhankelijke vzw die informeert over duurzaam bouwen, verbouwen en wonen plaatst Dialoog veranderingsgericht (ver)bouwen en een lage milieukost als volwaardige pijlers naast een ambitieuze energieprestatie.

Binnen de renovatie van het stationsgebouw beperkt Dialoog de vraag naar primaire grondstoffen door het hergebruik van eigen afbraakmateriaal.

De vzw onderzoekt:
- of en hoe ze de bakstenen kunnen hergebruiken,
- hoe ze de werffase moeten organiseren (afbraak, reinigen, opslag, certificering),
- hoe ze dit moeten opnemen in de bestekken,
- hoe ze de stenen demonteerbaar kunnen plaatsen en afwerken.

Dialoog wil met deze renovatie duurzaam bouwen stimuleren door een voorbeeld te stellen. Het historische gebouw zal zijn uitzicht behouden en een exporuimte bevatten. “De ervaringen die we opdoen willen we delen met andere verbouwers. We willen ook experimenteren met nieuwe technieken binnen de kringloopeconomie zoals modulair bouwen en producten huren zodat die eigendom blijven van de producent, met een grotere kans op een langere levensduur."
Volg de werken van Dialoog via hun ecologisch magazine De Koevoet. Links naar alle nummers vind je hier.