De Vlaamse Waterweg

Seine-Schelde. Doortocht Menen - Slopen panden

Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv, met steun van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg maken. De binnenvaart is goedkoop, betrouwbaar en duurzaam. Met deze troeven biedt transport via het water een oplossing voor het toenemende fileprobleem op onze wegen. Een schip van 4.500 ton haalt immers tot wel 220 vrachtwagens van de weg.

Om container- en duwvaartschepen een vlotte doorgang te bieden, moet de verbinding tussen de Seine en de Schelde verbeterd worden. Op tientallen locaties zullen meer dan 70 aanpassingen uitgevoerd worden zowel voor de binnenvaart, als voor rivierherstel, recreatie en stadsvernieuwing.

De Leie kronkelt in Menen lustig door het landschap. Dat maakt het moeilijk voor grote schepen om vlot te varen. Grote schepen zijn immers langer, en dus minder wendbaar. Na verschillende mogelijkheden onderzocht te hebben, bleek een rechttrekking van de bocht in het centrum van Menen de beste optie. Er wordt ook een nieuwe, hogere vaste centrumbrug gebouwd om drielaagse containervaart mogelijk te maken. Bij dit alles wordt heel wat openbaar domein heraangelegd om van Menen opnieuw een stad aan het water te maken.

Om dat te kunnen doen, moeten heel wat bestaande gebouwen in Menen gesloopt worden. Onderzoekers aangesteld door OVAM zijn betrokken bij deze sloopwerken en verzamelen gegevens (prijzen, materiaalstromen, ...) omtrent selectief slopen en de selectieve inzameling en afvoer van specifieke materiaalstromen. Ze werken daarvoor samen met sloopbeheerorganisatie Tracimat.

Vlaamse Waterweg - Doortocht Menen