De Circulaire Weg

Nieuwe rijwegen met gerecycleerd materiaal van oude wegen

In het Vlaamse landschap liggen nog veel betonnen (landbouw)wegen. Die verkeren vaak in een slechte staat. Beton is echter een materiaal dat de mogelijkheid biedt om opnieuw aangewend te worden. Dat gebeurt momenteel ook, maar vaak krijgt het gerecycleerde materiaal dan geen hoogwaardige functie meer en wordt het eerder gebruikt voor funderingen.

Met het project De Circulaire Weg wil Wegenbouw De Brabandere daar graag verandering in brengen. In het verleden hebben we al meerdere inspanningen geleverd om ecologischer te werk te gaan bij het bouwen van nieuwe wegen. Met dit project willen we nu onderzoeken of we het afbraakmateriaal van oude betonnen wegen geen hoogwaardiger tweede leven kunnen geven, namelijk door ze te gebruiken als hoogwaardigere betongranulaten voor de nieuwe wegverharding zelf, in plaats van enkel voor de fundering.

Als voorbeeldproject voor ons onderzoek hebben we een oude landbouwweg in Veurne trachten te vervangen door een nieuwe weg van 100% gerecycleerd materiaal. Deze circulaire weg is op zich misschien slechts een klein project, maar was bijzonder succesvol en kan als grote voorbeeld dienen voor de volgende generaties.

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. De geproduceerde afvalstroom van de wegenwerken tijdens dit project is aanzienlijk lager dan bij andere wegenwerken. Dit komt natuurlijk doordat er meer dan 85% van de oude betonnen weg wordt hergebruikt.
  2. Doordat we zoveel bestaand materiaal ter plaatse opnieuw gebruiken, ligt het transport van zowel de aanvoer van nieuw materiaal als de afvoer van oud materiaal een stuk lager. Dat betekent dat onze CO2-uitstoot ook aanzienlijk kleiner is.
  3. Onze nieuwe weg vormt geen bijkomende belasting op de ontginning van natuurlijke grondstoffen, aangezien we zelfs voor de toplaag een deel van de natuurlijke, grove granulaten vervangen door gerecycleerde granulaten.
  4. De nieuwe weg scoort zowel qua vorst-dooiweerstand als qua druksterkte bijzonder goed. Daarmee voldoet hij aan de zwaarste eisen voor wegenbeton, namelijk de eisen die gelden voor een autosnelweg.

  1. Een belangrijke parameter bij de aanleg van een nieuwe weg is de vorst-dooiweerstand. Ons gerecycleerd materiaal werd hierop beproefd en had een uitmuntende score. We denken zelfs dat de gerecycleerde poriën bij vorst het ijs nog beter laat expanderen en zo nog meer schade vermijdt.
  2. Bij de afbraakwerken moeten we er steeds rekening mee houden dat we de materialen nog gaan hergebruiken. Het is dus belangrijk dat we steeds omzichtig en selectief te werk te gaan.
  3. Een mogelijk knelpunt is de waterhuishouding op het ogenblik dat we de nieuwe cement aanmaken met de oude materialen. Dat moet deskundig worden opgevolgd. Doordat de consistentie van enkele ladingen beton niet helemaal conform was, moesten wij tijdens onze proef enkele ladingen retourneren.

Wat brengt de toekomst?

Wij en het stadsbestuur van Veurne zijn uitermate tevreden over de uitvoering en resultaten van dit project. Onze circulaire weg toont aan dat het gebruik van gerecycleerde granulaten een meerwaarde kan betekenen voor de toekomstige circulaire economie in Vlaanderen.

Er zijn uiteraard nog enkele uitdagingen zoals de omzichtigheid waarmee de selectieve uitbraak van de oude weg moet gebeuren en de waterhuishouding in het wegenbeton.

Ons proefproject is momenteel nog kleinschalig, maar gezien de goede resultaten zit er zeker toekomst in. Dit project kan zeker als voorbeeld dienen voor toekomstige generaties wegenwerken, en we zouden grote veranderingen kunnen teweegbrengen in heel Vlaanderen.

Group De Brabandere - Recyclage

Wegenbouw De Brabandere