De Circulaire School van de Toekomst

Een circulaire school in Het Nieuw Zuid

Groep Van Roey heeft een veranderingsgericht ontwerp ingediend bij de Stad Antwerpen. We wensen echter het ontwerp verder te optimaliseren om zo echt van een prototype te kunnen spreken van de Circulaire School voor de Toekomst. Begin 2018 diende Groep Van Roey een dossier in voor een wedstrijd van AG VESPA voor het ontwerp en de bouw van een brede basisschool in Antwerpen. De school situeert zich in de nieuwe wijk die ten zuiden van Antwerpen ontwikkeld wordt: "Het Nieuw Zuid".

Antwerpen heeft een circulaire ambitie in deze wijk. Daarom heeft de stad Antwerpen de wijk als projectvoorstel ingediend bij Urban Innovative Action voor "Circular South". Het is de bedoeling dat deze wijk als proeftuin kan dienen voor allerlei principes van de circulaire economie.

Kleuterscholen en lagere scholen in de stad zijn al jaren geconfronteerd met capaciteitsproblemen waardoor ze snel moeten uitbreiden. Maar wat moet er gebeuren met deze gebouwen na de groeiperiode? Laten al die schoolgebouwen terug een inkrimping of functiewijzigingen toe? Zal het capaciteitsprobleem zich niet verplaatsen naar scholen voor het secundair onderwijs? Wat zal er gebeuren met alle scholen die uiteindelijk leeg zullen komen te staan?

Concreet verwachten we antwoorden op de gestelde onderzoeksvragen:

  • Welke ontwerp- en bouwstrategie(ën) krijgt de voorkeur bij het ontwerp van een circulair schoolgebouw?
  • Welke concrete veranderingsgerichte bouwoplossingen kunnen toegepast worden om hergebruik van gebouwcomponenten en aanpasbaarheid en meervoudig gebruik van gebouwen te ondersteunen?
  • Welke initiële en levenscyclusmilieu-impact en levenscycluskost karakteriseren enkele praktische veranderingsgerichte toepassingen?
  • Welke implementatiestrategie voor BIM (Bouw Informatie Model) moet gebruikt worden, opdat het beheer en de waarde van de componenten en het gebouw gevrijwaard blijven doorheen de tijd.

Groep Van Roey nv

Partners VITO/Energyville, VUB Architectural Engineering, Universiteit Antwerpen, Wetenschappelijk & Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Thema's Recyclage & hergebruik › Hefbomen: Juridisch › Financieel › Businessmodellen › Sensibilisering › Tijdelijk gebruik › Circulaire materialen en bouwsystemen › Circulair aankopen › Ontwerp ›