D&D Isoltechnics

Circulaire opzet voor leidingisolatie

In de isolatiesector is duurzaamheid inherent aanwezig door de energie die je kan besparen als je isolatie gebruikt. Daardoor is er binnen de sector weinig motivatie om duurzaam te innoveren op product- of ketenniveau. Isoltechnics ziet dat anders.

De standaard leidingisolatie is welbekend: een vorm- en maatvaste holle cilinder met een hoge voetafdruk die niet gerecycleerd kan worden. Als duurzame onderneming zocht Isoltechnics naar een alternatief. Het bedrijf wilde een nieuw isolatieproduct voor leidingen ontwikkelen, namelijk een isolatiemat met duurzaam en isolerend vulmateriaal, voor elke dikte en diameter bruikbaar. Het concept is beschermd in een Europees patent.

Deze isolatie dient niet enkel isolerend te zijn, maar ook brandwerend. Bovendien is bij de ontwikkeling van deze innovatieve isolatiemat ook rekening gehouden met het ‘design for disassembly’-principe, zodat alle materialen in de toekomst makkelijk te scheiden/recycleren zijn. Bovendien worden de basismaterialen voor de isolatiemat verkregen uit urban mining en/of reststromen van industriële processen.

Het concept is er. Binnen het kader van dit project gaan Isoltechnics en Edmire nu gericht op zoek naar geschikte partners om een gesloten logistieke keten op te zetten - van extractie, over verwerking en productie, tot recyclage. Door te experimenteren met potentiële logistieke partners wil het projectteam het economisch en ecologisch potentieel van het concept aantonen en uiteindelijk ook realiseren.