Colruyt Group Technics (T&I)

Hoogwaardig recyclageproces van cellenbeton optimaliseren via samenwerking van de keten in een casestudy waarbij +600 ton cellenbeton vrijkomt

Cellenbeton is een van dé knelpunten in de recyclage van sloopafval. Cellenbetonpuin bevat immers vaak te veel onzuiverheden. Daardoor is er een hoge verwerkingskost. Bovendien zijn ook de toepassingen van gerecycleerd cellenbeton beperkt en kan het vandaag enkel verwerkt worden naar laagwaardige producten. Gerecycleerd cellenbeton ziet er immers niet zo mooi uit.

Omdat cellenbeton een zeer frequent gebruikt bouwmateriaal is, is het belangrijk dat er een oplossing gezocht wordt om het langer en hoogwaardiger in de waardeketen te houden. Daar zet Colruyt Group, samen met zijn projectpartners Xella (producent), Chap-yt (verwerker) en VITO (onderzoeksbureau), zijn schouders onder.

Om het percentage gerecycleerd granulaat in nieuw cellenbeton te verhogen, moet er op de eerste plaats een zuiverdere afvalstroom zijn. Volgend jaar onderzoekt Colruyt Group heel concreet met zijn projectpartners hoe die verkregen kan worden. In 2022 wordt er immers een supermarkt van de groep in Deinze afgebroken waarin meer dan 600 ton cellenbeton in verwerkt zit. Ideaal om na te gaan wat mogelijk is! Na een selectieve sloop zal het cellenbeton verdeeld en getransporteerd worden naar de projectpartners Xella en Chap-yt voor verder onderzoek en verwerking.

Door met de volledige keten (van producent tot eindgebruiker) rond de tafel te gaan zitten, zullen de projectpartners alle systeemknelpunten van het recyclageproces in kaart kunnen brengen. Het team hoopt een duidelijk zicht te krijgen op de technische mogelijkheden en beperkingen bij het optrekken van het percentage van gerecycleerd cellenbetongranulaat in cellenbeton. Zo wil het de afzetmarkt voor cellenbetonpuin vergroten, waardoor de verwerkingsprijs van het afvalmateriaal kan dalen, de afvalberg kan verkleinen en de vraag naar primaire materialen ook.

Meer info over de circulaire inspanningen van Colruyt Group vind je op www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/verhalen/duurzaam-bouwen/duurzaam-bouwen