Colruyt Group

Grote en kleine initiatieven op het vlak van circulair bouwen

Colruyt Group bezit een groot bouwpatrimonium en is een voortrekker op vlak van duurzaamheid. Met deze voorvertrekkersrol wil het mee zijn schouders zetten onder het streven naar een circulaire economie tegen 2050. Binnen de Green Deal Circulair bouwen wil Colruyt Group zich engageren om materiaalverspilling tegen te gaan. De groep wil het gebruik van primaire grondstoffen zoveel mogelijk vervangen door het hergebruik van bestaande materialen en door de recyclage van grondstoffen die vrijkomen bij sloop-en afbraakwerken.
Ze hebben daarrond verschillende projecten lopen, intern of in samenwerking met externe partners. Een greep uit de belangrijkste initiatieven:

  • samen met VITO en OVAM breidt Colruyt Group de Totem Tool uit met bouwmaterialen die zij vandaag al gebruiken (niet-residentiële bestemming) maar die tot nu toe nog niet in de database van Totem verwerkt waren,
  • studie- en testproject waarbij ze nagaan hoe ze cellenbeton, beton, asfalt, dakbedekking, isolatiematerialen en frigowandpanelen beter kunnen recycleren en eventueel hergebruiken,
  • testen van verschillende circulair ontworpen bouwmaterialen: gevelopbouw, binnenwanden, vloerelementen, ...
  • zoektocht naar alternatieve grondstoffen voor plaatmateriaal, zoals bijvoorbeeld organisch afval, organisch oogstmateriaal (grassen, bloemen, ...), kokosnoothulzen en rijstvliezen.

Daarnaast lopen er binnen de groep ook heel wat kleinere initiatieven rond hergebruik. Want alle beetjes helpen en vele kleintjes maken één groot. Enkele voorbeelden:

  • hergebruik van kantinetafels en -stoelen door ze een nieuwe verflaag te geven,
  • non-food rasters hergebruiken als structuur om gevelgroen op te laten klimmen,
  • bij verbouwingen van Colruyt filialen: hergebruik van diverse materialen (bijvoorbeeld: kabelgoten, rekken na recoating, karrenstelplaatsen); en schenking van materiaal aan lokale verenigingen, vzw's,... (bijvoorbeeld: lavabo's, wandpanelen, oude schuifdeuren)

Meer info vind je ook in deze artikels op de website van Colruyt Group:
Duurzaam bouwen 
Circulair bouwen 
Drie vragen over de Green Deal Circulair Bouwen