Clean Site Circulair

Folieafval van verpakkingen op bouwwerven lokaal recycleren tot nieuwe verpakkingen

Valipac is een Belgisch bedrijf dat in 1997 werd opgericht om de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren en te coördineren.

Met het demonstratieproject Clean Site Circulair willen we aantonen dat afval van PE-folieverpakkingen op bouwwerven lokaal kan worden gerecycleerd, meer bepaald tot krimphoezen voor de verpakking van bouwmaterialen. Dit project viel onder ons Clean Site System, in 2005 opgestart om méér afval van verpakkingsfolies op bouwwerven in te zamelen en terug te brengen naar de handelaar in bouwmaterialen (www.cleansitesystem.be).

Tot 2017 werd het grootste deel van dat afval nog naar China gestuurd en daar verder gerecycleerd. Daardoor waren er bij ons onvoldoende afzetmogelijkheden voor hoogwaardige toepassingen met de gerecycleerde grondstof, en werd de vraag naar lokale recyclage ook weinig gestimuleerd. Door een toepassing te creëren, kan die vraag verhogen en hebben we een grote stap gezet in de richting van een circulair systeem.

In samenwerking met de projectpartners creëerden we een PE-samenstelling die bestaat uit 50% gerecycleerde PE-folies en uit een PE-Boosterpolymeer (ontwikkeld door Total Polymers). Met dat materiaal fabriceerden we krimphoezen voor de verpakking van bouwmaterialen.

Het project toont dus aan dat een circulair systeem voor PE-folies kan werken.

Een van de projectpartners, Wienerberger, heeft ondertussen zijn standaard krimphoezen voor de verpakking van bakstenen al gedeeltelijk vervangen door gerecycleerde hoezen, wat jaarlijks neerkomt op zo’n 23 ton aan gerecycleerde hoezen.

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. Het project bewijst dat afval van PE-folieverpakkingen op bouwwerven kan gerecycleerd worden tot een grondstof om krimphoezen te fabriceren voor de verpakkingen van bouwmaterialen.

  2. We ontwikkelden een polymeersamenstelling die toelaat om uit algemene afvalstromen van PE-folies opnieuw recycleerbare folie te fabriceren met minstens even goede eigenschappen als een folie uit nieuw materiaal.

  3. De resultaten van dit demonstratieproject communiceerden we naar andere bedrijven binnen en buiten de bouwsector en de toepassing van dezelfde principes op andere folieverpakkingen wordt onderzocht.

  4. Het project heeft geleid tot een intense samenwerking tussen de verschillende spelers in de materiaalketen en dat is essentieel voor circulaire projecten.

  1. Neem niet zomaar aan dat iets onmogelijk zou zijn, want wetenschap en technologie evolueren snel. De verspreiding van kennis gaat helaas trager, en daarom is het belangrijk om in te zetten op de disseminatie van de bekomen resultaten.

  2. Gerecycleerde materialen hoeven op gebied van kwaliteit en prestatie niet onder te doen voor nieuwe materialen.

  3. Bedrukte en ingekleurde PE-folies zijn nefast voor de circulariteit. Die leiden immers in hoofdzaak tot grijze of zwarte gerecycleerde folie, die meestal in niet-circulaire toepassingen worden gebruikt (bv. vuilniszakken). Valipac wil dit probleem in de toekomst verder aanpakken.

  4. Het is noodzakelijk om het afval van PE-folies na te sorteren om een circulair model te bekomen. Zo blijft de waarde van het materiaal veel beter behouden. Goed sorteren aan de bron blijft echter belangrijk voor het rendement in de materiaalketen.

Wat brengt de toekomst? 

Valipac blijft zoveel mogelijk bedrijven in de bouw- en verpakkingssector informeren over de circulaire krimphoezen en de toepassing van vlakke verpakkingsfolies. We spraken een veertigtal bedrijven aan om de testen over te doen met hun producten. Meerdere bedrijven zijn positief over het resultaat, en enkele zijn al overgeschakeld naar circulaire krimpfolie voor het verpakken van hun producten. Door de vraag naar circulaire verpakkingen uit PE-folie te stimuleren, zal ook de vraag naar lokale recyclage toenemen en de recyclagegraad van PE-folies in de toekomst stijgen.

Valipac wil bedrijven ook informeren over de nadelige invloed van bedrukte en ingekleurde folies en samen alternatieven bedenken voor de branding van producten. Om dat probleem te tackelen heeft Valipac met de steun van Vlaanderen Circulair een nieuw project opgestart: “Uitwisbare inkten voor Circulaire folies”. Daarmee wil Valipac onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in de materiaalketen om bedrukking gemakkelijker te verwijderen en overmatig gebruik van inkten te vermijden.

VAL-I-PAC

Partners GO4CIRCLE, FEMA/FEPROMA, Wienerberger