Circularia door ORI vzw

Bouwtechnische actoren en gebruikers bouwen samen aan Circularia, een kennisplatform voor de circulaire bouweconomie

Als nationale sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus vertegenwoordigt ORI meer dan 2500 professionals die actief zijn in verschillende domeinen, zoals gebouwen, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, omgeving en industrie. Binnen het project Circularia slaat ORI de handen in elkaar met lokale ambtenaren actief in sport-, jeugd- en culturele infrastructuur. De bedoeling? Samen de kritische succesfactoren definiëren voor processen in de circulaire bouweconomie, van idee tot gebruik.

Bouwen draait niet enkel om het bouwen van infrastructuur, het gaat over het realiseren van maatschappelijk relevante voorzieningen die gebruikt kunnen worden door diverse generaties.
In dit project werken bouwtechnische actoren (via ORI) en gebruikers (verantwoordelijken voor onder andere sport-, jeugd- en culturele infrastructuur) niét samen aan een concreet bouwproject. Wél doorlopen ze gedurende 1 jaar (fictief) een bouwproces van idee tot gebruik. De focus wordt gelegd op de maatschappelijke relevantie van bouwprojecten. Daarbij is het langetermijnperspectief het vertrekpunt.

Door samen in overleg te gaan, krijgen alle deelnemers een beter begrip van elkaars taal- en begrippenkader. Zo komt er vertrouwen tussen de verschillende actoren en kan er beter aan risico-inschatting worden gedaan. Door het samenbrengen van de verschillende vrijetijdsactoren (sport, jeugd, cultuur) wordt ook de scope van projecten verruimd.

De geleerde lessen worden gaandeweg vastgelegd in diverse processtappen en gebundeld in een whitepaper / strategische nota rond circulaire bouweconomie en vrijetijdsvoorzieningen. In deze nota vertalen de deelnemers de ambities van de circulaire bouweconomie naar vrijetijd, met concrete collectieve ambities, uitgangspunten, een concrete strategie, en belangrijke tips en geleerde lessen. Hiermee realiseren ze een kader op Vlaams niveau, maar bovenal een inspirerend, motiverend en ondersteunend kader voor lokale besturen en verantwoordelijken van vrijetijdsinfrastructuur.

De opgedane kennis en expertise worden ook online ter beschikking gesteld via het kennisplatform Circularia (www.circularia.be). Het is de bedoeling dat dit platform een belangrijke referentie wordt op het vlak van de circulaire bouweconomie binnen Vlaanderen. Het boeiende traject dat ORI nu doorloopt met de vrijetijdssector, wil het later immers herhalen met andere sectoren (zoals bijvoorbeeld de zorg).