Circularia

Circulair bouwen en lokale vrijetijdsvoorzieningen

Advies- en ingenieursbureaus zijn belangrijke actoren in het bouwproces. Door hun relevante kennis en ervaring over circulaire processen in de bouw- en infrastructuurwereld, vormen zij de ideale partij om kennis te delen.

Met het project Circularia slaat ORI, de nationale sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus, de handen in elkaar met lokale ambtenaren actief in sport-, jeugd- en culturele infrastructuur om hun lokale bouwprojecten circulair aan te pakken. Samen willen we de kritische succesfactoren definiëren voor processen in de circulaire bouweconomie, van idee tot gebruik.

Het is de bedoeling dat Circularia een referentie wordt op het vlak van de circulaire bouweconomie binnen Vlaanderen. Het traject dat we doorlopen met de vrijetijdssector, willen we later herhalen met andere sectoren.

We organiseerden verschillende samenkomsten en interessante debatten, en verzamelden daaruit een hele reeks informatie die we in een handige gids goten. We organiseerden ook een slotevent, waar interessante inzichten werden gedeeld over het aanpakken van circulaire bouwprojecten in de vrijetijds-, sport- en cultuursector.

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. In de eerste helft van het project hebben we verschillende actoren rond de tafel gebracht en uit die gesprekken acht eerste tips gedefinieerd die de basis kunnen vormen voor de aanpak van een circulair bouwproject.
  2. Na alle samenkomsten hebben we alle bijkomende informatie samen met de bovenstaande acht tips in een handige gids gegoten: Starten met Circulair. Die is fysiek ter beschikking sinds het slotevent en downloadbaar op circularia.be.
  3. Onze gids biedt alle betrokken actoren (vrijetijdssector) de nodige richtlijnen en informatie over de aanpak van een circulair bouwproces. Ook voor spelers uit andere sectoren kan het een waardevolle bron aan informatie vormen.
  1. Er is nog heel wat discussie nodig om alle actoren op dezelfde golflengte te krijgen. Het vraagt een specifieke inspanning om een stapje verder te gaan dan de algemene trends en kennis rond circulariteit.
  2. Kennis- en informatiedeling dient op een transparante en vlotte manier te gebeuren om circulaire projecten succesvol te kunnen aanpakken.
  3. Het is van belang om het gebruikersperspectief te betrekken van bij de start en technische informatie meteen te koppelen aan de maatschappelijke en sociale meerwaarde.
  4. Circulair bouwen is niet enkel een gebouw neerzetten, maar het realiseren en kunnen gebruiken van vrijetijdsvoorzieningen die waardevol is voor meerdere generaties.

Wat brengt de toekomst?

Het doel is om Circularia verder te laten lopen als project van ORI. Circulariteit is in onze sector een zeer belangrijk gegeven, en het werk dat dankzij dit project werd verricht, zal een belangrijke basis vormen voor verdere ontwikkelingen. Het platform en de toekomstige bijeenkomsten worden opgevolgd door de Community Circulair Bouwen van ORI, waar experts van de verschillende partijen samenzitten en circulaire thema’s naar voren brengen.

ORI vzw

Partners IDEA Consult