Circulaire woning Wilsele

De eerste circulaire woning van België komt in Wilsene

“Circulaire woning Wilsele” wordt de eerste circulaire woning van het land. Op een restperceel in de Aambeeldstraat te Wilsele willen we 2 wachtgevels sluiten met een demonteerbaar bouwvolume dat meerdere functies en wisselende indelingen moet aankunnen. Dit is ineens ook het eerste pilootproject van het WoonC. WoonC is sinds de herfst van 2017 een groeiend, ambitieus en breed netwerk van onderzoekers, bedrijven, overheden en middenveldorganisaties die willen nagaan hoe circulair bouwen wonen opnieuw betaalbaar kan maken.

We begrijpen stilaan het circulair bouwen, in onze laatste nieuwe klantengesprekken is het steeds een thema dat we bespreken om aan te voelen hoe open de mensen daarvoor staan. Graag nemen we een dergelijke clausule, om mee te denken met circulair economie, mee op in ons contract. Het draaiboek zal een levende handleiding worden. En verder gaan we graag de uitdaging aan hoe wij onze service, als architect en ingenieurs, kunnen aanbieden aan de klant binnen een circulaire economie.

Enerzijds willen we met dit voorbeeldproject onze circulaire resultaten, prestaties en ervaringen bundelen en publiek maken. Anderzijds is het onze eerste case waarin we, de theorie van, onze tussentijdse onderzoeksproces, in de praktijk kunnen toepassen op een concreet gebouw.

We verwachten uit dit project een systematiek uit het circulair proces te kunnen halen. We wensen het circulair verhaal bij onze kennismaking met de klant direct mee te geven omdat we er sterk in geloven. Van oorsprong een bio-ecologisch bureau trachten we na te gaan hoe we ons verhaal in de circulaire wereld kunnen plaatsen. Verder is het enorm interessant om met mensen samen te werken die elk van uit hun eigen achtergrond een verhaal geven aan de circulaire economie. Op dit moment is het koffiedik wie met wat wanneer bezig is. Door tijd te kunnen en mogen uitrekken voor een dergelijk project krijg je sneller de notie wat haalbaar/mogelijk is, kan je beter inschattingen maken met wat en wie je te maken hebt.

BAST architects & engineers