Circulaire Revive Stadswijken

De kracht van mos en circulaire sloop

Met dit project willen we onderzoeken hoe de stadswijken van Revive een onderdeel zijn en kunnen worden van dit circulaire ecosysteem. Door niet enkel op siteniveau, maar op wijkniveau te onderzoeken wat er mogelijk is. Revive, Drees & Sommer en 300 Bomen voor elke Gentenaar gaan op een aantal locaties in België experimenteren en wordt de toepasbaarheid en opschalingspotentieel op andere locaties onderzocht. We bieden de drie sites van Revive aan die momenteel in voorbereidingsfase zijn om nieuwe technieken, materialen, en dergelijke direct te testen.

Het gaat over de sites Saffrou in Oudenaarde, de Agfa site in Edegem, Komet in Mechelen en Cinoco in Brussel. Doordat het niet mogelijk is om in dit project op de volledige circulaire economie te richten, focussen we op twee thema’s waarop we met onze bouwprojecten de meeste vooruitgang kunnen boeken.

Onderzoek naar het effect van mos op de luchtkwaliteit in de stad. Momenteel loopt er een wetenschappelijke studie met 40 mosmeetpunten in Gent en een tiental in Antwerpen waarbij de luchtzuiverende capaciteiten van mos worden onderzocht. Het onderzoek, onder leiding van professor Roeland Samson – bekend van o.a. Airbezen en betrokken bij Curieuzeneuzen en Ademloos –, gaat na of de fijnbladige structuur van mos helpt om fijnstof op te vangen.

Ontwikkelen van een duurzame mosmat die zowel op daken als in verticale toepassingen kan worden gebruikt. Dit project heeft een enorm potentieel. Vele oude daken hebben immers niet de draagkracht voor een groendak, en met deze mosmatten kan je wél een groendak leggen, met vertraagde regenafvoer, thermische en akoestische isolatie én luchtzuivering. Deze prototypes worden dan onder andere getest en opgevolgd op Revive locaties.

In een ander project gaan we werken met een sloopopvolgingsplan en vergelijken we welke mogelijkheden er zijn voor het herbruik van de materialen op de site of elders. We werken een BATNEEC-evaluatie uit van de verschillende bestemmingen van materialen. En kijken we welke materialen hergebruikt kunnen worden en welke nieuwe materialen en assemblagetechnieken we kunnen toepassen in het openbaar domein en in de eerste bouwfase van 16 woningen en 62 appartementen.

Revive NV

Partners 300 Bomen voor elke Gentenaar, Drees & Sommer