Circulaire gevelmodules

Monteer- en demonteerbare gevelmodules zonder lijm of mortel

Vandaag een woning bouwen, gebeurt bijna altijd met nieuwe materialen die slechts een keer gebruikt worden: gevelsteen, beton, isolatie, funderingsmateriaal … Aan hun levenseinde belandt het grootste deel ervan op het bouwstort. Die manier van bouwen is niet meer houdbaar. De jongste generatie bouwers beseft dat als geen ander, en ook bij veel andere spelers in de bouwsector komt de boodschap stilaan binnen. 

Voor Franco Marchetta is circulair bouwen onlosmakelijk verbonden met modulair bouwen. Zo zullen nieuwbouwwoningen binnen een tiental jaar voor een groot deel bestaan uit eenvoudig demonteerbare elementen, zoals volledig herbruikbare en recycleerbare betonmuren of gevelelementen. 

Via dit project willen we actief inzetten op die modulaire toekomst. We onderzoeken een circulair gevelsysteem dat eenvoudig hanteerbaar is en toepasbaar op buitengevels uit keramisch materiaal, beton of natuursteen. Het is eveneens een droog systeem: er komt op de werf geen water, cement, mortel of lijm aan te pas. Bovendien is het volledig herbruikbaar en recycleerbaar, en zowel toepasbaar op nieuwbouwwoningen als verbouwingen. Een netjes gedemonteerde gevel kan dan opnieuw worden aangeboden op een tweedehandsplatform, terwijl een digitale bouwpas de kwaliteit en de goede opvolging garandeert. 

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. We konden een goede schatting maken van de kostprijs van de circulaire gevelmodules en besluiten dat het systeem niet duurder is dan traditioneel gemetselde buitengevels. Dat is een belangrijk gegeven voor de intrede in de huidige bouwmarkt. 
  2. We zijn ervan overtuigd dat we het circulair gevelsysteem zowel kunnen inzetten voor gebruik op de werf als in een prefabomgeving. Die veelzijdigheid in gebruik is een groot pluspunt. 
  3. De gevelmodules zijn opnieuw bruikbaar na een eerste leven, mits een kleine manipulatie waarbij het product wordt opgefrist. Vervolgens wordt het gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld op een platform. 
  4. De gevelmodules kunnen naast keramisch ook in andere materialen worden vervaardigd. Zo kwam arduinsteen al aan bod, en experimenteren we volop met hout. Dat is nog een groot pluspunt voor een vlotte intrede in de bouwmarkt. 
  1. Het is belangrijk eerst de grote krijtlijnen uit te tekenen alvorens bepaalde conceptdelen in detail uit te werken. Zo gaat er geen onnodige tijd verloren aan zaken die later niet van belang blijken. 
  2. Bij het selecteren van partners is het van belang de competenties van het bedrijf of de persoon af te wegen en dan pas afspraken te maken. Het is niet omdat een bedrijf in een bepaalde markt al langer actief is, dat het ook over de juiste competenties beschikt voor het partnerschap. 
  3. Wij hebben veel bedrijven van buiten onze groep partners, die niet betrokken waren in de ontwikkeling van ons product, toegelaten om hun mening te geven. Dat heeft vaak geleid tot een heel andere en interessante kijk op de zaken. 
  4. We hebben veel geleerd door de theorie los te laten en te durven experimenteren in de praktijk, hoe pover de resultaten soms waren. Voeling krijgen is minstens even belangrijk. 

Wat brengt de toekomst?

Ons project gaat een mooie toekomst tegemoet, zeker gezien de mogelijkheid om ons systeem te gebruiken in prefabwoningen. Wij bieden veel voordelen aan dezelfde of onder de marktprijs van traditionele buitengevels. 

Daarnaast levert het project ons een hecht samenwerkingsverband met onze partner Vandersanden Steenfabrieken: zij tonen verdere interesse in onze gevelmodules. Met Lambrechts - Nicolaers experimenteren we voort met gevelmodules in arduinsteen voor de bekleding van gebouwen. Zij hebben eveneens verdere interesse. Tot slot hebben we samen met houtskeletbouwer Dupac interne modulaire wanden ontworpen die passen op onze modules, waardoor we nu hele modulaire woningen kunnen bouwen. Ook zij hebben interesse om onze gevelmodules te presenteren aan hun klanten. 

Franco Marchetta

Partners Vandersanden Steenfabrieken, Lambrechts - Nicolaers