Circulair zorgwonen

Modulair en betaalbaar wonen voor mensen met een beperking

Elke ouder wil zijn kind maximale kansen bieden om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Ook als het kind een beperking heeft. Daar komt bovendien nog een extra bezorgdheid bij: “Wat als wij er later niet meer zijn? Wie zal dan voor mijn kind zorgen?”

Op deze vragen wil Toontjeshuizen antwoorden bieden. Toontjeshuizen wil mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk laten wonen en volwaardig deel laten uitmaken van de samenleving.

Met verschillende partners uit de academische sector, de zorgsector, de technologische sector en de bouwsector trachten we om van het nieuwe concept Toontjeshuizen een voorbeeldmodel voor circulaire huisvesting te maken. Bij het maken van de diverse bouwkeuzes plaatsten we vooral de bewoner en zijn noden centraal. Daarnaast trachtten we een mooi evenwicht te vinden tussen de betaalbaarheid, de flexibiliteit, de aanpasbaarheid en de circulariteit van het project.

In de architectuur is de omkeerbaarheid van de functie van de ruimtes voorzien, gezien ook de noden van de bewoners evolueren.

Met de Open Call Projectsubsidie konden we belangrijke kennis opbouwen die de aanpasbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van elk toontjeshuis ten goede zal komen.

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. Het Toontjeshuis is een verhaal van co-creatie. Dit betekende een enorme meerwaarde voor het project. De betrokkenheid van de diverse partners creëerde immers een groot draagvlak in de wereld voor zelfstandig wonen voor mensen met een beperking.

  2. We zijn heel bewust afgestapt van een aantal vaste en doorgeroeste denkpatronen. We gingen terug naar de basis en gebruikten ons gezond verstand. Daardoor deden we geen overbodige en onrendabele investeringen.

  3. Om de betaalbaarheid te vrijwaren, werd onder andere ingezet op alternatief grondbezit en eigenaarschap: gratis ter beschikkingsstelling, erfpacht, co-housing met dienstverlening,…

  1. Als er één les is die we vooral hebben geleerd, dan is het dat het circulair denken nog verre van ingeburgerd is. Bouwen blijft oerconservatief. Zaken veranderen blijkt een helse opgave. Out-of-the-box denken is absoluut noodzakelijk.

    We willen flexibel, circulair, aanpasbaar en betaalbaar bouwen, maar onze bewoners komen altijd op de eerste plaats. Zij zijn immers een doelgroep die zeer kwetsbaar in de samenleving staat. Sommige zaken werden dan ook niet weerhouden omdat ze te duur waren. Andere duurdere zaken werden dan weer wél weerhouden omdat ze noodzakelijk waren.

Wat brengt de toekomst?

Het concept van de Toontjeshuizen zal worden uitgerold in gans Vlaanderen. Momenteel is er zekerheid dat we in Boom een Toontjeshuis bouwen. Ook in Niel, Kuurne en Lubbeek dienden we een bouwaanvraag in. Verder zijn er ook projecten met hoge slaagkansen in Jabbeke, Bissegem, Laakdal en Sint-Niklaas.

We hebben verder ook een interessante samenwerking met de KU Leuven. Als ons Toontjeshuis bewoond is, zullen zij het project verder monitoren inzake beleving. We kunnen als ontwikkelaar hard ons best doen om een perfecte woonst aan te bieden, maar uiteindelijk is het de ervaring van de bewoners die telt. Het monitoren van het leven in een Toontjeshuis is daarom van groot belang voor de duurzaamheid van ons project.

Social Impact Fonds Toontjeshuis CVBA-SO

Partners Durabrik Bouwbedrijven NV, Ecopuur NV