Circulair Construction Consolidation Centre op Blue Gate Antwerp

Blue Gate Antwerpen als eerste eco-effectief, watergebonden bedrijventerrein in België

Het concept van een Construction Consolidation Centre (CCC) wordt al toegepast in verschillende steden. Het voornaamste doel is om de transportlasten op een stad te verminderen en te optimaliseren door bouwlogistiek transport van en naar bouwwerven te bundelen.

Met een Circulair CCC (C-CCC) wordt het potentieel van dit duurzame logistieke concept op een innovatieve wijze toegepast binnen een circulaire bouweconomie. Zo wordt er bijvoorbeeld ingezet op een optimalere verwerking van afval door uitstromen van bouwmaterialen hoogwaardig te hergebruiken, herstellen of herbestemmen.

Blue Gate Antwerp Development NV (BGAD) heeft de ambitie om de voormalige petroleumhaven van Antwerpen om te vormen van brownfield tot een eco-effectief en watergebonden bedrijventerrein. Via de open call sloegen Bopro, Vito en Van Moer de handen in elkaar om te onderzoeken of en hoe een Circulair Construction Consolidation Centre op de site kan dienen als katalysator voor de verdere circulaire ontwikkeling van de site en haar wijdere omgeving.

Het project bestaat uit drie deelstudies. Het eerste deel focust op mogelijke geïnteresseerde stakeholders, waarbij via bevragingen wordt gepeild naar kennis, interesse en mogelijke drempels. Via een tweede studie brengen we inkomende en uitgaande materialenstromen in kaart en onderzoeken we hoe ze gevaloriseerd kunnen worden. In een derde studie willen we een businessmodel opstellen voor de concrete implementatie van een C-CCC op Blue Gate Antwerp.

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. De meeste stakeholders waren positief over het concept van een C-CCC, maar wel met de nodige bedenkingen: uit gesprekken bleek dat we nogal in het vaarwater kwamen van Bouwhandelaren die een klassieke bouwmaterialenhub willen uitbaten waarbij leveranciers geselecteerd worden door één partij.

  2. We brachten de belangrijkste materiaalstromen (vlakglas, hout, gips, metalen, kunststoffen, steenachtige materialen …) in kaart via fiches. Per materiaal wordt het gebruik beschreven, de uitstroom en hoe het C-CCC kan bijdragen aan betere recyclage of hergebruik.

  3. We ontwikkelden een businessmodel voor een C-CCC in de vorm van een open platform, beheerd door een onafhankelijke partij en waar leveranciers en aannemers flexibel kunnen toetreden in functie van noden.

  1. Door de uiteindelijke vermarkting van de loskade bleek ons businessmodel waar nieuwe leveranciers flexibel kunnen toetreden, toch niet haalbaar. Op deze zone zal een bouwmaterialenhub worden gecreëerd met één partij als handelaar, waarbij het materiaalgamma beperkt is tot dat van zijn leveranciers.

  2. Het C-CCC kan een positieve milieu-impact hebben: de CO2-emissie zakt door minder transporten en er is minder materiaaloverschot of -verlies door een betere inschatting van benodigde hoeveelheden, weerbestendige opslag en eventueel value-added logistics.

  3. Voor Antwerpen en haar inwoners zullen de voordelen van het C-CCC ook voelbaar zijn: de daling van het aantal transporten binnen de stad zal de filedruk verlagen en ook het risico op gevaarlijke verkeerssituaties. De lagere CO2-emissies hebben een positief effect op de luchtkwaliteit en gezondheid.

Wat brengt de toekomst? 

Ondanks de terughoudendheid van de stakeholders en de significante wijziging in het businessmodel wat betreft de uitbating van de bouwmaterialenhub, blijft de theoretische oefening van dit project overeind en kan ze dienen als basis voor de implementatie van andere C-CCC’s.

Om voldoende vraag te genereren, is er nood aan een open platform. Om vertrouwen te creëren, raden we aan om te kiezen voor een nieuwe, onafhankelijke uitbater. Mogelijk kan de stad Antwerpen in samenwerking met een maatwerkbedrijf hierin een rol spelen.

Blue Gate Antwerp Development NV

Partners Bopro nv, Vito (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) NV, Van Moer Stevedoring NV, Blue Gate Antwerp Building NV