Circulair Construction Consolidation Centre op Blue Gate Antwerp

Het eerste eco-effectieve, watergebonden bedrijventerrein in België

Blue Gate Antwerp wordt van brownfield omgevormd tot een duurzaam, eco-effectief en watergebonden bedrijventerrein. Het Blue Gate Circulair Construction Consolidation Centre zal zelf volgens deze circulaire aanpak ontwikkeld worden en werkt als een katalysator voor de verdere circulaire ontwikkeling van de site en haar wijdere omgeving. Het concept van een Construction Consolidation Center (CCC) wordt toegepast om de lasten van transport op een stad te verminderen en te optimaliseren. Met een Circulair CCC wensen we het potentieel van dit duurzame logistieke en organisatorische concept in te zetten om een circulaire bouweconomie, waarin afval niet meer bestaat en bouwelementen hergebruikt of gerepareerd worden praktisch te ondersteunen.

Voor de realisatie van het Circulair Construction Consolidation Centre op Blue Gate Antwerp willen we een co-creatietraject met de stakeholders opstarten om te onderzoeken hoe het concept kan gerealiseerd worden, met als einddoel een businessmodel uit te werken voor de realisatie van het Circulair Consolidation Centre.

Bij aanvang zullen nog veel nieuwe materialen via het CCC aangevoerd worden naar de stad. Op termijn is het de bedoeling dat bouwelementen, -componenten en -materialen uit de stad worden “gemined” en via het CCC (al dan niet ter plaatse) worden voorbereid op hergebruik om vervolgens weer in de stad gebruikt te worden volgens de circulaire principes. Op de site kan tijdens studiefase reeds een tijdelijke invulling aan het perceel gegeven worden binnen het pilootprojectrond de aan- en afvoer van bouw gerelateerde materialen van Slim Naar Antwerpen waar het CCCC een van de bouwhubs voor de Stad Antwerpen kan zijn. De lessons learned omtrent logistieke stromen van bouwmaterialen worden meegenomen in het businessmodel en aangevuld met de ambities omtrent circulaire recyclage.

Uit het co-creatietraject moet een innovatief, toekomstbestendig en markt gedragen businessmodel naar voor komen, dat vervolgens zal geïmplementeerd worden op het terrein van Blue Gate. Daarbij is het de bedoeling dat een specifiek deel van het terrein en/of gebouw zal ingericht worden om dit CCC te huisvesten. Uit het onderzoek zal blijken welke constructies zoals kantoorgebouwen, ateliers, loodsen, laad-en los kades, opslagplaatsen... nodig zijn om het CCC te kunnen organiseren.

Blue Gate Antwerp Development NV

Partners Bopro nv, Vito (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) NV, Van Moer Stevedoring NV, Blue Gate Antwerp Building NV