Circulair bouwen: samenwerken, de sleutel tot succes

Vijf partners onderzoeken opportuniteiten en knelpunten van coöperatie

Circulaire innovatie vindt moeilijk ingang binnen de bouwwereld: uitvoerders en investeerders mijden liever risico’s rond nieuwe bouwtechnieken en vallen vaak terug op traditionele bouwoplossingen. Daarnaast vertrekt men overwegend vanuit de individuele belangen van de organisaties en diverse disciplines in de bouw, waardoor er weinig vertrouwen is tussen verschillende actoren binnen een (ver)bouwproject. Dit maakt het voor bouwheren en gebruikers niet altijd duidelijk welke individuele en maatschappelijke kansen circulair bouwen te bieden heeft.

Jansen by ODS, Bureau Bouwtechniek, Lootens, BUURMAN Antwerpen en Franck willen daar verandering in brengen. Binnen het project “Circular Building: Cooperation is Key” onderzoeken zij de opportuniteiten en de knelpunten van een samenwerking rond de circulariteit van bouwmaterialen. Ze focussen daarbij op volgende innovatieve thema’s:
- Samenwerking in de circulaire bouwwereld. Momenteel opereren verschillende spelers nog vaak vanop hun eigen eiland en binnen hun eigen materiaalketen. De partners in dit project zijn actief in verschillende materialen (Jansen by ODS en Lootens: staal en meer algemeen metaal/ BUURMAN: hout/ Franck: gevelstenen);
- Urban mining. Voor veel aannemers is selectief slopen een verantwoordelijkheid die men liefst doorschuift. Het consortium wil ‘urban mining facilitation’ ontwikkelen: een dienstverlening die de aannemer zo goed mogelijk ontzorgt;
- Uitgebreide karakterisatie en aantrekkelijke visualisatie van ontgonnen bouwcomponenten. De huidige wijze van aanbieden van circulaire bouwcomponenten resulteert algemeen in een erg lage interesse voor hergebruik bij architecten en bouwheren. Tijdens het project worden bestaande componentbeheersplatformen (bv. Harvest Map van Jansen by ODS, Cirlinq, BIM bibliotheek van Mosard,...) geëvalueerd en getest. Op basis van de bevindingen wordt een eigen componentbeheersconcept op poten gezet. De partners hebben de ambitie om hieraan 3D-visualisatie te koppelen, met o.a. de mogelijkheid om de componenten te bekijken in een virtueel gebouw. Daarnaast moet alle informatie die relevant is voor architecten (afmetingen, beschikbare exemplaren, CO2-besparing,...) op vlotte wijze toegankelijk zijn.
- Optimalisatie logistiek en opslag. Bij voorkeur gaat een component rechtstreeks vanaf de werf waar hij ‘ontgonnen’ wordt naar de werf waar hij opnieuw ingezet wordt. Omwille van een mismatch in timing en/of omdat de component nog bewerkt dient te worden, kan het echter nodig zijn om hem naar een hub te brengen. Er is behoefte aan degelijk beheer en opvolging.
- Specificatie van circulariteit in bestekteksten. Momenteel zijn omschrijvingen vaak te algemeen, waardoor bijvoorbeeld ook materialen die in essentie niet circulair zijn, ook in aanmerking komen. De partners willen mee nadenken over alternatieve wijzen om circulariteit (m.b.t. de materialen van het consortium) in bestekteksten tot een hoger niveau te krikken.

Het ultieme doel van het project is om de meerwaarde van coöperaties rond circulaire bouwmaterialen en -systemen aan te tonen.

P.S.:
- Op de foto zie je een gevel die in Deinze werd geproduceerd voor Gare Maritime in Brussel. Na bewezen dienst werd deze gevel gedemonteerd en bewerkt voor het project “The Field – De Duurzaamste Kilometer van Nederland”. Zo rolt de circulaire bal over de landsgrenzen heen!
- Meer info over de circulaire aanpak van Jansen by ODS vind je in dit filmpje

 

Kloeckner - Cooperation is Key

Jansen by ODS, een divisie van Kloeckner Metals Belgium

Partners Bureau Bouwtechniek, Lootens, BUURMAN Antwerpen en Franck

Thema's Selectieve sloop › Urban Mining › Data & Tools › LCA & LCC › Circulaire materialen en bouwsystemen ›