CircuLab Limburg

Multidisciplinair leer- en onderzoekstraject voor een nieuwe bouwcampus

Op het wetenschapspark in Diepenbeek is een nieuwe, multidisciplinaire onderzoekssamenwerking in ontwikkeling. In dit onderzoeks- en valorisatiecentrum wil POM Limburg circulaire bouw promoten vanuit verschillende expertisevelden. Dat zal gebeuren aan de hand van de bouw van een nieuw circulair gebouw op Campus Diepenbeek. 

Aan het ontwerp- en bouwproces wordt een leer- en onderzoekstraject gekoppeld: Circulab. Dat zal circulair bouwen analyseren vanuit juridisch, economisch en ontwerpmatig- en bouwtechnisch oogpunt. 

Het uiteindelijke doel is tweedelig. Door het circulaire bouwproject te beschouwen als een grote multidisciplinaire businesscase, willen we lessen trekken om het aanbestedingslandschap voor circulaire bouw grondig te veranderen. 

Daarnaast willen we aan de hand van ons traject een handleiding voor circulaire bouw opstellen. Daarin brengen we de meest voorkomende pijnpunten in kaart en stellen we oplossingen voor. Zo hopen we meer opdrachtgevers en andere bouwactoren te overtuigen om circulair te bouwen én hen een duidelijk stappenplan aan te reiken. 

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

 1. We organiseerden een persconferentie, in aanwezigheid van minister Demir, om het project, de nieuwe bouwcampus en het thema circulair bouwen bekend te maken bij het grote publiek. 

 2. Studenten Architectuur en Industriële Ingenieurswetenschappen van de UHasselt werkten samen aan circulaire ontwerpvoorstellen en een menukaart van circulaire materialen. 

 3. We stelden een Cookbook op, een bundeling van leerlessen in vijf compacte fiches: algemene lessen voor circulair bouwen, het gebruik van tools en instrumenten, optimaal samenwerken in het circulaire bouwproces, modulaire vergunning en regelluwe zone en aanbestedingsprocedures. 

 4. We organiseerden een slotevent voor het brede publiek met drie workshops: ‘Hoe circulaire ambities realiseren met alle bouwpartners’, ‘GRO om circulaire ambities te bepalen’, en een interactief debat over juridische vraagstukken. 

 1. Gezamenlijke activiteiten organiseren met het volledige team, bijvoorbeeld een opleiding of inspiratiebezoek, werkt erg bevorderlijk. Op die manier is iedereen eenduidig geïnformeerd, spreekt iedereen dezelfde taal en is het makkelijker om gezamenlijke ambities te bepalen. 

 2. Het is belangrijk dat een team multidisciplinair is, waarbij verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijk worden vastgelegd. Ook inzetten op een goede communicatie is van belang. 

 3. Circulaire checklists of tools, zoals GRO, TOTEM, Circular Built ... helpen veel bij het opstellen van een degelijk ambitiekader, alsook om het later bij te stellen en achteraf te evalueren. 

 4. Kiezen voor de juiste bouworganisatievorm en de juiste aanbestedingsprocedure is bij de voorbereiding even belangrijk als de aanbesteding zelf. Er is niet één ideale bouworganisatievorm: alles hangt af van de concrete case. 

 

POM Limburg

Partners UHasselt, Embuild Limburg (voorheen Confederatie Bouw Limburg)

Thema's Hefbomen: Juridisch › Financieel › Businessmodellen › Circulaire materialen en bouwsystemen ›

Resultaat

Het project Circulab wordt na afloop voortgezet. Het gezamenlijke programma van POM Limburg en Embuild Limburg ‘Boost Bouw Limburg’ zet in op ambitieuze innovatie en vooruitstrevende transformatie van de volledige Limburgse bouwsector. Het programma draagt bij aan de doelstelling om de Limburgse bouwbedrijven verder competitief te maken voor de toekomst. 

De komende jaren zetten we in op inspiratie, expertise en innovatie. We tekenen hiervoor drie routes uit met specifieke doelstellingen.

Inspiratieroute:

 • We inspireren bouwbedrijven, regionale overheden, kennisinstellingen en andere partijen om actie te ondernemen rond circulair bouwen.
 • We brengen bedrijven, overheden, experten en kennisinstellingen met elkaar in verbinding tijdens netwerk- en matchmakingevents.

Expertiseroute:

 • We stimuleren onderzoek en organiseren expertsessies en lerende netwerken.
 • Organisaties die op zoek zijn naar goed advies helpen we verder en brengen we in contact met deskundigen en experten.

Innovatieroute:

 • Circulair bouwen is complex en omvat verschillende principes. Bedrijven die een innovatievraagstuk of een concrete casus hebben, brengen we in contact met experten.
 • We gaan in co-creatie op zoek naar antwoorden, handvaten en best practices. We starten projecten met een hefboomfunctie voor de hele sector. Die projecten kunnen knelpunten wegwerken en hebben een stevige impact op de transformatie.

Bijkomend zal de nieuwe bouwcampus op campus Diepenbeek gerealiseerd worden. Die campus wordt de spil van de Limburgse sector. Circulariteit en de cross-disciplinaire insteek staan hierbij centraal. Het gebouw wordt voor de Limburgse bouwsector een toonbeeld van en inspirator voor: innovatie, doorgedreven duurzaamheid en flexibiliteit. De toekomstige innovaties in de bouw zullen hier ontstaan in samenwerking met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen.

Noden veranderen doorheen de tijd. Daarom zal het gebouw zich snel en efficiënt aanpassen met zo weinig mogelijk bouwkundige en technische ingrepen. Daarbij is er aandacht voor een spaarzaam verbruik van energie en materialen. Er wordt gestreefd naar een minimale voetafdruk van het gebouw.