CircuBestek

Redactiebureau Palindroom bouwt aan een gratis online platform met circulaire bestekteksten

Op dit moment is het niet eenvoudig om bestekteksten van circulaire materialen en technieken terug te vinden, laat staan dat ze allen samen op één platform staan. Voorschrijvers die overtuigd zijn van circulair bouwen, moeten ze nu dus vaak zelf opstellen. Dit vraagt echter tijd en ervaring die ze nauwelijks hebben en daardoor haken ze af. Dit zijn één voor één gemiste kansen.

Met CircuBestek wil Redactiebureau Palindroom samen met VIBE en Blieberg ervoor zorgen dat bestekteksten voor circulaire producten en oplossingen in een vingerknip gratis online gevonden kunnen worden. Het bureau wil niet enkel de overtuigde voorschrijvers helpen, maar ook een breed publiek van bouwprofessionals aanspreken. Door de mogelijkheid te onderzoeken om de circulaire bestekteksten ook via de meer traditionele kanalen voor bestekteksten te verspreiden - zoals bijvoorbeeld VMSW en C3A - komen ook andere voorschrijvers met circulair bouwen in contact. Daardoor kan circulair bouwen ingang krijgen bij een breed publiek van bouwprofessionals.

Een expertenpanel van architecten, fabrikanten, juristen en vertegenwoordigers van VMSW en C3A, zal input geven over de gewenste aanpak en opbouw en zal het platform uittesten. Een garantie dat het platform tegemoet zal komen aan de wensen uit het werkveld.
Alle experten waarmee Palindroom zal samenwerken, hebben reeds hun sporen verdiend op een bepaald domein van circulair bouwen. Door met hen samen te werken, kan Palindroom dus heel wat expertise bundelen om de bestekteksten uit te werken, het draagvlak voor de bestekteksten vergroten en het platform al bij hen bekendmaken.

Door bestekteksten op te stellen die breed inzetbaar zijn, hoopt Palindroom, vanuit zijn expertise als redactiebureau, de uitbouw van circulair bouwen te ondersteunen.

Redactiebureau Palindroom zet ook sterk in op de sensibilisatie en communicatie naar architecten en andere bouwprofessionals. Wat dat betreft biedt de synergie met Circubuild en architectura.be, twee eigen en veel bezochte websites van Palindroom interessante opportuniteiten.

Redactiebureau Palindroom

Partners BLIEBERG A.C.E., VIBE, VMSW, C3A en Tender Expert

Thema's Hefbomen: Juridisch › Sensibilisering › Circulaire materialen en bouwsystemen ›