Cenergie

De circulaire school, klaar voor 2050

Om het scholenpatrimonium van de Provincie Antwerpen op een duurzame manier klaar te maken voor 2050, moeten de klassieke schoolconcepten radicaal herdacht worden. Ruimte moet maximaal benut kunnen worden, er is nood aan flexibiliteit en het patrimonium moet een ruimere maatschappelijke functie krijgen. En dat zijn nog maar enkele aandachtspunten.

Cenergie wil hier mee aan werken. Daarom vormde het een multidisciplinair consortium met Provincie Antwerpen en Universiteit Antwerpen. De projectpartners hebben een brede, complementaire expertise:
- kennis van de pedagogische en sociale kant,
- een goed zicht op wat er nu technisch mogelijk is,
- de knowhow om voor- en nadelen te kwantificeren.

Binnen het project ‘De circulaire school’ zullen ze samen een langetermijnvisie opstellen voor het scholenpatrimonium van de Provincie Antwerpen. Deze ambities zullen ze vervolgens toetsen aan een casestudie waarbij de ontwikkeling van innovatieve HVAC-concepten centraal staat. Circulariteit en flexibiliteit zullen daarbij de uitgangspunten zijn. Universiteit Antwerpen zal de milieu-impact (LCA) en levenscycluskost (LCC) van mogelijke toekomstscenario’s berekenen.

Aanvullend zal binnen het project ook bekeken worden of vernieuwende verdienmodellen op termijn een rol kunnen spelen bij de transitie naar een circulair scholenpatrimonium. Want de initiële investering in de technische installatie kan dan wel hoger zijn, die verdient zich uiteindelijk wel terug door toekomstige kasstromen en/of energiebesparingen.

 

Cenergie

Partners Universiteit Antwerpen, Provincie Antwerpen

Thema's Data & Tools › LCA & LCC › Sociaal-maatschappelijk › Circulaire materialen en bouwsystemen ›