CABRIO: Circulaire Administratieve Bepalingen en Richtlijnen In Overheidsopdrachten

Type-omschrijvingen om circulariteit te integreren in overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten vertegenwoordigen een belangrijk aandeel in het Belgisch bruto binnenlands product. Het gangbaar maken van circulaire oplossingen in dergelijke opdrachten kan een sterke invloed uitoefenen op de verdere transitie naar een circulaire economie. 

Aanbestedende overheden hebben het echter moeilijk om circulaire vereisten en praktijken te integreren in hun bestekken, o.a. door het ontbreken van circulaire voorbeeldbestekken en ervaring met circulair bouwen, het moeilijk vermengen van aanbestedingen voor werken met aanbestedingen voor diensten (bij product-dienstcombinaties) en het moeilijk vermengen van aanbestedingen met offerteaanvragen (bv. bij gerecupereerd materiaal). 

Via het project CABRIO heeft Blieberg A.C.E. de ambitie om type-omschrijvingen op te stellen die overheden kunnen gebruiken in hun typebestek. De omschrijvingen, in de vorm van toe te voegen alinea’s, hoofdstukken ..., zouden beschikbaar zijn voor 5 circulaire ambitieniveaus: van laagdrempelig (XS) tot zeer uitgediept (XL). 

Door het opstellen van deze type-omschrijvingen hopen we dat meer overheden circulaire criteria opnemen in hun opdrachten, en zo een grote hefboom vormen voor de circulaire bouwsector. 

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. We stelden een heldere handleiding op voor overheden over circulair bouwen, hoe het ambitieniveau te bepalen en bewaken, en hoe circulair bouwen in aanbestedingsprocedures te verankeren; met bijhorende modelformuleringen van selectie- en gunningscriteria. 
  2. We onderzochten en ontdekten dat tools zoals GRO, TOTEM en de ambitiekaart circulair bouwen uitstekende omkaderende hulpmiddelen zijn om de overheden te begeleiden doorheen het hele traject, van ambitiebepaling tot gunning. 
  3. Doorheen het project overlegden we regelmatig met verschillende stakeholders en werd er teruggekoppeld over tussentijdse resultaten. Zo werd de informatie al een eerste keer verspreid. Ook na afloop van het project zijn acties gepland voor disseminatie. 
  4. Dankzij een partner als POM Oost-Vlaanderen en door de toegankelijkheid van de resultaten op de website van Circubuild, is er garantie dat de uitgewerkte modellen verder worden verspreid en toegelicht. 
  1. Het interdisciplinaire karakter van het CABRIO-team speelde een belangrijke rol. Dankzij de input van zowel aannemer, opdrachtgever, jurist en architect konden we de toets van de realiteit doorstaan. Ook het puntsgewijs aftoetsen van voorlopige bevindingen aan echte aanbestedingscases leerde ons veel. 
  2. Doordat het circulaire verhaal slechts in een beginstadium zit, zijn er veel broeiende initiatieven die nog onder de radar blijven. Het zou interessant zijn om die initiatieven sneller en beter te kunnen detecteren. 
  3. Het was belangrijk dat onze focus niet te breed was in dit project, maar dat we ons beperkten tot de klassieke plaatsingsprocedures. 
  4. Nederland heeft een expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (PIANOo). Dat biedt informatie en advies aan iedereen in de publieke sector bezig met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. Het is verrassend dat dit in België niet bestaat. 

Wat brengt de toekomst?

Een aantal tussentijdse resultaten van deelopdrachten werden al verspreid en kregen directe feedback op vraag van overheden of architectenbureaus. De output van deze studie is vrij toegankelijk, downloadbaar, en behoort expliciet niet tot de bedrijfsgeheimen van de partners. 

De disseminatie loopt ook door na afloop van het project. Zo zijn er een aantal seminaries, lezingen en persmomenten gepland in 2023. 

Blieberg A.C.E.

Partners UHasselt, DEMOCO en Provincie Oost-Vlaanderen