Overheidsopdrachten in een hogere circulaire versnelling

CABRIO-project van Blieberg A.C.E. stelt type-omschrijvingen op voor gebruik in overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten vertegenwoordigen een belangrijk aandeel in het Belgisch bruto binnenlands product. Het gangbaar maken van circulaire oplossingen in dergelijke opdrachten zou dus een sterke invloed kunnen uitoefenen op de verdere transitie naar een circulaire economie.

Aanbestedende overheden in Vlaanderen (en daarbuiten) hebben het echter moeilijk om circulaire vereisten en praktijken te integreren in hun bestekken. Zij stuiten o.a. op volgende moeilijkheden:
- het ontbreken van circulaire voorbeeldbestekken en van ervaring met circulair bouwen,
- het mogelijk vermengen van ‘aanbestedingen voor werken’ met ‘aanbestedingen voor diensten’, voornamelijk bij het willen toepassen van een product-dienstcombinatie,
- het mogelijk vermengen van ‘aanbestedingen’ met ’offerteaanvragen’, bv. bij het willen toepassen van gerecupereerd materiaal.

Het CABRIO-project (Circulaire Administratieve Bepalingen en Richtlijnen In Overheidsopdrachten) heeft de ambitie om “type-omschrijvingen” op te stellen die overheden kunnen gebruiken in hun "typebestek". De omschrijvingen (in de vorm van toe te voegen alinea's, hoofdstukken, ...) zouden beschikbaar zijn voor 5 circulaire ambitieniveaus: van laagdrempelig (XS) tot zeer uitgediept (XL).

Door het opstellen van deze type-omschrijvingen hoopt CABRIO ertoe bij te dragen dat meer overheden circulaire criteria gaan opnemen in hun opdrachten. Dat kan een enorme hefboom zijn voor de circulaire bouwsector, want het zou een groot deel van de bouwmarkt verplichten om erover na te denken.

Blieberg A.C.E.

Partners UHasselt, DEMOCO en Provincie Oost-Vlaanderen

Thema's Hefbomen: Juridisch › Sensibilisering ›