C-Bouwers PRO

C-Bouwers sensibiliseert niet-circulaire bouwers

Met ‘C-Bouwers PRO’ wil Bond Beter Leefmilieu de markt van circulair bouwen versterken. We richten ons op de niet-gesensibiliseerde professionele stakeholders uit de huidige bouwpraktijk die nog te weinig in contact komen met de opportuniteiten en voordelen van circulair bouwen. Dit terwijl bouwpromotoren, aannemers en producenten een essentiële rol spelen aan de aanbodzijde om circulair bouwen in de praktijk waar te maken.

We merken echter dat onvoldoende professionele actoren de circulaire principes kennen of kunnen omzetten in circulaire bouwoplossingen. Er is weinig parate kennis aanwezig en weinig producten op de markt om op korte termijn circulaire bouwprojecten te realiseren. Met ‘C-bouwers PRO’ wil Bond Beter Leefmilieu en haar partners de aanbodzijde versterken door in bouwteam te werken naar praktijkgerichte circulaire oplossingen en diensten, via inspirerende voorbeelden, begeleiding in bouwteam met circulaire experts en visibiliteit te geven van het professioneel circulair netwerk. Door ons te richten op de nog niet-gesensibiliseerde professionele doelgroep van aannemers, studiebureaus en producenten willen we hen een hefboom bieden om een eigen circulaire praktijk te ontwikkelen. Dit door het aanbod te vergroten en toegankelijker te maken:

  1. We begeleiden bouw professionals bij concrete bouwprojecten met ambitie tot circulair bouwen in bouwteam via workshops met circulaire bouwexperten.
  2. We richten een digitaal databank platform op met circulaire diensten, producten en referentie projecten in de bouw.
  3. We geven opleidingen en stellen draaiboeken op via een lerend netwerk platform met verspreiding gericht op de professionele bouwmarkt.
  4. We inspireren het grote publiek en de professionele markt via circulaire voorbeeldprojecten met interessante ecologische levenscyclus winsten en financiële (terug) verdienmodellen.

De doelstelling van dit project is om via de begeleiding van concrete circulaire projecten mee de verschillende bouwfasen te doorlopen waarbij kennis, ondersteuning of informatie ontbreekt aan de zijde van bouwprofessionals om zo deze aspecten beter te helpen documenteren op het C-Bouwers pro PLATFORM en te helpen adviseren via workshops met circulaire bouwexperts. Er worden een aantal puzzelstukken samengelegd, die in een verder stadium verder geprofessionaliseerd kunnen worden.

Bond Beter Leefmilieu

Partners VUB Architectural Engineering, BAS Bouwen, VIBE, Dialoog vzw