Bureau Bouwtechniek

Ontwikkeling van een circulaire modelomgeving voor residentiële projecten

Circulariteit is nog weinig gekend op de residentiële vastgoedmarkt. Het is een snelle sector met veel stakeholders die veel beslissingen moeten nemen. Om circulair bouwen er te laten doorbreken, ontwikkelen Bureau Bouwtechniek en Extensa Group een tool voor de BIM modelomgeving, die alle partijen in snel tempo inzicht geeft in de circulaire opportuniteiten van hun bouwproject.

De tool maakt ‘circulair bouwen’ van bij de start van een project concreet en verzorgt vervolgens de opvolging van alle circulaire doelstellingen doorheen het ontwerptraject. Dat gebeurt aan de hand van eenduidige parameters die circulaire informatie dragen op gebouw-, element- en materiaalniveau. Op het einde van de DO-fase (Definitief Ontwerp) is de circulaire informatie aanwezig in de modelomgeving die de kandidaat-kopers inzicht verschaft in een circulair gebruik en in het materiaalpotentieel. De modelomgeving bevat concrete richtlijnen voor de realisatie van het circulair residentieel bouwproject. Bovendien zal de tool toelaten het model tijdens uitvoering te laten evalueren tot een intelligent BAMB (Building As Material Bank) die bij oplevering overgedragen kan worden aan de kopers. 

Met dit innovatieve communicatie-instrument dat zich richt tot alle stakeholders die bij een bouwproject betrokken zijn, hopen de partners de transitie naar de circulaire bouweconomie in de vastgoedmarkt te versnellen.

Bureau Bouwtechniek

Partners Extensa Group

Thema's Financieel › Businessmodellen › Sensibilisering › Data & Tools › LCA & LCC ›