Bond Beter Leefmilieu

Opleiding van C-adviseurs, ervaren (ver)bouwadviseurs met een circulaire reflex

Circulair bouwen wint gaandeweg aan terrein. Toch laat het gros van de (ver)bouwers het principe links liggen. En mensen die wél overtuigd zijn, vinden maar moeilijk informatie en al zeker geen antwoorden op hun specifieke vragen. Bond Beter Leefmilieu wil dat probleem aanpakken door C-adviseurs op te leiden en een C-bouwers platform op te richten.

Bestaande adviestrajecten verrijken met circulair advies
Adviseurs van de Provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen, Energiewinkels en Intercommunales leveren jaarlijks duizenden adviezen op maat aan enthousiaste (ver)bouwers. Het energiezuinige aspect wordt daarbij nooit vergeten. Maar de circulaire reflex, die is er nog niet.
Daarom zet Bond Beter Leefmilieu samen met VIBE het project ‘C-adviseurs’ op poten. Het doel van dat project is om, samen met de bestaande adviseurs, adviestrajecten uit te werken die onmiddellijk opgenomen kunnen worden in de initiatieven rond duurzaam en energiezuinig bouwen waarmee ze al vertrouwd zijn. Daardoor zullen ze (ver)bouwers voortaan dus ook een circulair antwoord kunnen geven op hun klassieke (ver)bouwvragen.

Van advies naar actie
En daar blijft het niet bij. Bond Beter Leefmilieu en VIBE wil bouwheren na het advies niet in de kou laten staan. Integendeel, ze willen hen een duwtje in de rug geven om ook effectief circulair aan de slag te gaan. Want er zíjn wel veel initiatieven, tools en informatie voorhanden, maar alles is verspreid en moeilijk vindbaar.
Daarom bouwt Bond Beter Leefmilieu aan het C-platform. Op dit platform, dat voortbouwt op het platform van C-Bouwers Pro, zullen (ver)bouwers basisinformatie vinden over circulair bouwen. Bovendien zal het platform hen inspiratie bieden en ook allerlei info die hen oriënteert richting nuttige producten, diensten en bouwprofessionals.

Dankzij C-adviseurs en het C-platform zullen Vlaamse bouwheren en -dames die in een ‘traditioneel’ adviestraject stappen, ook met kennis van zaken geïnformeerd worden over circulair bouwen.