BLAF architecten

Cinoco, 95 circulaire huurappartementen in Molenbeek

Het minste dat je van BLAF architecten kan zeggen, is dat het een eigenzinnig architectenbureau is. Een bureau met een visie. En daarin staat integrale duurzaamheid centraal. Dat is immers de essentie van deze tijd, volgens het bureau. Die ingesteldheid maakt van BLAF een bureau dat onderzoekt en experimenteert. De voorbije 20 jaar deden ze dat uitvoerig op kleine schaal: streven naar efficiënte functionaliteit, optimale bouwmethode, passende structuur, de juiste materialisatie en vormentaal, … Circulair bouwen was steeds een onderdeel van het proces. En daarop wil het bureau nu extra focussen.

Het grootste probleem met de huidige manier van bouwen van stedelijke projecten is, volgens BLAF, dat er weinig tot geen circulaire ambities zijn omdat de achterhaalde bouwmethodiek dit niet toelaat. Daarom ontwikkelden ze een hybride bouwmethodiek die telkens geoptimaliseerd wordt en die toelaat noodzakelijke aspecten zoals energetische performantie, (bio)ecologische materialen, circulariteit en betaalbaarheid volledig te integreren.
De bouwmethodieken en wand- en vloersamenstellingen die het bureau kleinschalig testte, zullen nu geïmplementeerd worden op grotere schaal. En dat zal gebeuren in een concreet te bouwen pilootproject in Sint-Jans-Molenbeek: Cinoco, een project waarvoor ze samenwerken met Revive.

Revive is een voorloper in complexe stadsvernieuwingsprojecten. Ze transformeren brownfields (verwaarloosde, onderbenutte gronden) in toekomstbestendige, koolstofvrije en geconnecteerde ontwikkelingsplannen. Revive en BLAF werken al samen aan enkele duurzame bouwprojecten. Voor Cinoco hebben de partners op circulair vlak een hogere ambitie. Het is immers een ambitieus inbreidingsproject van 95 huurappartementen in Sint-Jans-Molenbeek. De verschuiving van koop- naar huurappartementen is voor Revive een nieuw perspectief en zorgt voor een nog grotere focus op duurzaamheid. Er loopt bovendien een onderzoek om de sociale verankering van het project te stimuleren door in Cinoco enkele functies te mengen. Zo brengen projecten als deze de heropleving van 'hellhole' Molenbeek in een stroomversnelling.