Van Brownfield tot aantrekkelijk wonen voor cohousinggroep BioTope

Cohousinggroep BioTope vertaalt zijn eigen bouwavontuur in informatieve fiches over circulair bouwen

Cohousinggroep BioTope bestaat uit 19 gezinnen. Samen met drie andere partijen bouwen ze het Bijgaardehof, een groots collectief woonproject op een brownfield aan het Bijgaardepark in Gent. De vervallen Malmarfabriek vervelt er tot 59 woonunits en een wijkgezondheidscentrum.

Vanuit hun visie op duurzaamheid, was het voor BioTope van meet af aan een evidente keuze om te bouwen volgens de principes van de circulaire economie. Om dat te realiseren, zijn ze als bouwheer intens betrokken bij het ontwerp- en bouwproces. Daardoor hebben ze een schat aan ervaring opgebouwd. En die willen ze delen!

Heel concreet wil BioTope gedetailleerde informatieve fiches met leerlessen opmaken rond drie hoofdthema’s:
1. hoe omgaan met brownfield als terrein voor een circulair bouwproject,
2. een slim gebouw met optimalisatie van materiaalgebruik doorheen de levenscyclus,
3. demonstratie van circulaire innovatieve bouwtechnieken.

Elke fiche zal minstens volgende info bevatten en documenteren:
- meerwaarde: de hoofdredenen om voor de circulaire toepassing in kwestie te kiezen,
- barrières voor implementatie: procesmatige hinderpalen, technische vereisten, benodigd vakmanschap, kostprijs,
- een transparante kosteninschatting op lange termijn voor bouwprojecten van de schaalgrootte van BioTope,
- de technische voorwaarden voor implementatie,
- het stadium van de bouw waarin het element dient te worden meegenomen.

BioTope richt zich met de fiches tot andere bouwheren, de bouwsector en overheden. Op de eerste plaats zullen haar leerlessen toepasbaar zijn in gelijkaardige cohousingprojecten, maar vaak zijn ze ook relevant voor andere (collectieve) woongebouwen en soms zelfs voor bouwheren van individuele woningen. De cohousinggroep hoopt met haar fiches zoveel mogelijk mensen te inspireren, informeren en concrete handvaten aan te bieden om circulaire ideeën te implementeren in hun bouwprojecten.

De MilieuAdviesWinkel (servicepunt van Gents Milieufront) verzorgt de projectcoördinatie.

BioTope

Partners Bogdan & Van Broeck architects, MilieuAdviesWinkel (servicepunt van Gents Milieufront)

Thema's Selectieve sloop › Urban Mining › Sensibilisering › Data & Tools › LCA & LCC ›