Betoncentrale De Brabandere

WALL-E, een gigantische ecologische muur in beton op basis van recyclagezand

Zand is onontbeerlijk om stortklaar beton te maken. Het is echter een eindige natuurlijke grondstof. Het is dan ook onverantwoord om rivieren en zeebodems leeg te blijven baggeren om het hoogwaardige zand vervolgens in beton te verwerken. Zeker als je weet dat er in Vlaanderen enorm veel recyclagezand aanwezig is. Dit recyclagezand is afkomstig van hoogwaardig beton en krijgt absoluut niet de waarde dat het verdient. Betoncentrale De Brabandere is vastbesloten dat tij te keren.

Overal waar betonnen constructies worden afgebroken, komt er hoogwaardig betonzand vrij dat opnieuw in beton kan worden verwerkt. Het wordt echter nergens gebruikt om structureel BENOR-beton te maken. Het BENOR-label geeft aan dat het beton beantwoordt aan de Europese kwaliteitsnormen. Zonder dit label heeft structureel beton, dat een hoge draagkracht en compressie vereist, immers geen kans op de Belgische markt.
WALL-E heeft tot doel de laatste drempels voor het hergebruik van hoogwaardig gerecycleerd betonzand in BENOR-beton weg te werken.

Diverse kleinschalige projecten toonden al aan dat betonzand een belangrijke plaats kan innemen in de circulaire bouw. Maar om alle drempels volledig weg te werken, moet er op grotere schaal geëxperimenteerd kunnen worden en moeten de realisaties langdurig opgevolgd kunnen worden.
Daarom zal De Brabandere op haar site in Veurne immense keermuren optrekken (5m hoog, 300m lang). Ze worden gebouwd met structureel beton op basis van gerecycleerde zanden van verschillende herkomsten. Onafhankelijke controle- en certificatieorganismen zullen het project van heel nabij opvolgen en allerlei proeven uitvoeren.

Met dit groots opgezet experiment streven De Brabandere en zijn partners er niet enkel naar om de laatste technische drempels omtrent het gebruik van recyclagezand in structureel beton weg te nemen, maar willen ze ook een geschikt normenkader opstellen zodat de administratieve, juridische en financiële knelpunten verdwijnen. Als WALL-E daarin slaagt, hoeft in BENOR-beton geen kostbaar zand meer verwerkt te worden en kan de vonk tussen de recyclagesector en de betonindustrie echt overslaan!

Betoncentrale De Brabandere

Partners Federatie van de Producenten van Recycling Granulaten, Groen Beton Vert, BE-Cert, SECO Belgium

Thema's Recyclage & hergebruik › Selectieve sloop › Urban Mining › Hefbomen: Juridisch ›