BC Architecten

Architectuur met lokale grondstoffen

BC Architecten vormt grond om tot bouwmateriaal zoals leemstenen, stampleem, leempleisters,… en helpt architecten, aannemers en bouwheren met toepassingen om op de werf bouwmaterialen te maken. Na gebruik kunnen de materialen terug aan de grond gegeven worden of opnieuw omgevormd worden tot bouwmateriaal in een oneindig circulair proces. 

Daarnaast organiseert BC ook workshops om kennis over te dragen en de drempel te verlagen naar het gebruik van lokaal gewonnen materialen. De workshops richten zich tot kinderen, studenten, professionals...

Bouwen vergt als eerste stap het uitgraven van grond. Deze is moeilijk te stockeren, vervuilend om te transporteren en complex om te saneren. Vlaanderen graaft per jaar 21 miljoen ton uit. Ongeveer 75% daarvan is onvervuild, en deze grond wordt voor 40% niet-circulair gebruikt in wegenbouw of gedumpt in groeves.