B-architecten

UCO-gebouw

B-architecten won samen met HP Engineers en Mouton de ontwerpwedstrijd voor de verbouwing van de voormalige UCO-fabriekshal. Het gaat om de renovatie van bestaande kantoren en ateliers voor sociale tewerkstelling. Bovenop de bestaande fabriekshal komt een nieuwbouw voor bijkomende functies: magazijnen, logistieke zones en kantoren.
Het project zit nu (nov. 2020) in de fase: voorbereiding en opmaak aanbestedingsdossier.

Momenteel wordt er niet op één enkele ontwerpkwaliteit gefocust en kan er bij elke kwaliteit iets gezegd worden (zie ontwerpkwaliteiten uit ‘Bouwen voor een circulaire economie', (VUB Architectural Engineering, 2019)). Het valt wel op dat het verder op punt zetten (demonteerbaarheid, modulariteit,...) en maximaal toepassen van flexibele lichte invulwanden een circulair speerpunt kan worden in dit pilootproject. De bestaande betonstructuur wordt waar mogelijk verstevigd, zodat ook op lange termijn de draagkracht gegarandeerd en zelfs verhoogd wordt.

Het ontwerp van B-architecten streeft naar een duurzaam materiaalgebruik en maximaal hergebruik van bestaande elementen en installaties. Functies met vergelijkbare warmte-, koude- of ventilatiebehoefte worden gegroepeerd in klimaatzones. De te renoveren delen worden ingedeeld onder de EPB-eisen van een gewone renovatie. Het nieuwbouwvolume zal voldoen aan de eisen van een niet-residentieel BEN-gebouw (kantoren), waarbij een maximaal E-peil van E41 wordt nagestreefd. De dakoppervlakte van de nieuwbouw wordt maximaal benut voor de plaatsing van PV-panelen. Om de netto-energiebehoefte verder te doen dalen, wordt geïnvesteerd in een geothermische warmtepomp en verwarming op lage temperatuur.

B-architecten

Partners Stad Gent (OCMW Gent, bouwheer), Mouton (studiebureau stabiliteit), PH Engineers (studiebureau speciale technieken), Charlotte Cambier (VUB Architectural Engineering, feedback vanuit ontwerpkwaliteiten circulair bouwen)

Thema's Recyclage & hergebruik › Urban Mining › Sociaal-maatschappelijk ›