Actie Bouwbedrijven Circulair

circulair bouwen toegankelijk maken voor kmo’s

Tot voor kort was de beschikbare documentatie over circulair bouwen in Vlaanderen vooral gericht op ontwerpers en opdrachtgevers. Met Actie Bouwbedrijven Circulair (ABC) wil Bouwunie zich specifiek richten tot aannemers. Zo willen we kmo-bouwbedrijven overtuigen om circulair te bouwen door circulaire oplossingen en praktijkvoorbeelden op hun maat aan te reiken. 

We verzamelden in totaal zo’n 35 concrete circulaire oplossingen gecentraliseerd rond vijf gebouwcomponenten: daken, buitenwanden, ramen, vloeren en (daarin geïntegreerde) installaties. Die vertaalden we kort en duidelijk in opleidingsmateriaal op maat, zoals opleidingen aan de hand van maquettes, technische fiches, instructiefilmpjes ... We hebben zowel oplossingen voor nieuwbouw, gericht op gebruikte materialen later hergebruiken, als voor renovatie, waarbij wordt gefocust op recuperatie van bestaand materiaal. 

Om aannemers te sensibiliseren, plaatsten we inspirerende projecten van collega- bouwprofessionals in de kijker. Met een reeks bedrijfsbezoeken, filmpjes en artikels met testimonials werden ze ingezet als ambassadeurs voor circulair bouwen. Daarbij kozen we bewust voor kleinschalige projecten zoals residentiële projecten en kleine bedrijfsgebouwen. 

Met onze praktijkgerichte aanpak hopen we ook meer traditionele aannemers bewust te maken van de noodzaak van circulair bouwen, en kunnen we de integratie van circulaire technieken versnellen. 

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. Om aannemers te sensibiliseren en inspireren, organiseerden we in september 2020 een startevenement, de Circular Cycling Tour, waarbij een hele reeks kleinschalige circulaire werven en projecten in Gent konden worden bezocht. 
  2. We publiceerden zeven informatieve artikels rond circulair bouwen (o.a. remontabele dakstructuren en losmaakbaar bouwen) met case studies in opeenvolgende edities van Bouwnieuws. Alle voorbeelden werden tevens gebundeld in een oplossingencatalogus
  3. We organiseerden opleidingen over circulaire wand-, dak- en vloeropbouwen. Aan de hand van maquettes, technische fiches en video’s kregen deelnemers waardevolle, praktijkgerichte informatie. Ze kregen ook de kans om zelf de handen uit de mouwen te steken. 
  4. In totaal ontwierpen we zo’n 35 technische fiches, een voor elke circulaire oplossing waarvan een maquette werd gemaakt in onze mobiele unit. Alle fiches zijn beschikbaar op de website van Bouwunie. 
  1. Onze manier van werken met maquettes op ware grootte, gecombineerd met workshops en demo’s waar geïnteresseerden zelf aan de slag konden, werd erg gesmaakt door de doelgroep. 
  2. Desondanks de positieve reactie op onze aanpak, is er in het algemeen nog weinig interesse bij onze doelgroep van kmo-bouwbedrijven. Er is dus nog werk aan de winkel op vlak van sensibilisering

Wat brengt de toekomst?

We willen graag het ontwikkelde opleidingsmateriaal verder verspreiden, zodat zoveel mogelijk bouwprofessionals, alsook docenten, cursisten, studenten … ervan gebruik kunnen maken. Het netwerk van Vlaanderen Circulair kan hier een belangrijke rol spelen. 

Verder zal het nodig zijn de maquettes up-to-date te houden, en is er nog nood aan meer informatie over hoe al die circulaire componenten circulair aan elkaar verbonden kunnen worden. Een studie rond bouwknopen in het verlengde van dit project zou zeker opportuun zijn. 

Neem ook zeker een kijkje op www.bouwunie.be/ABC voor meer info! 

Bouwunie

Partners Odisee, VDAB