Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

GDCB als partner van EU Green Week 2021

donderdag 6 mei 2021

Vlaanderen Circulair, OVAM en Vlaamse Confederatie Bouw zijn opgetogen dat de GDCB-actieweek werd opgenomen in het framework van de EU Green Week 2021, dewelke tevens plaatsvindt van 31 mei tot 4 juni. De editie van dit jaar legt een duidelijke link tussen de Europese Green Deal en het EU actieplan 'Towards a Zero Pollution Ambition for Air, Water and Soil'.

Met een beleidsconferentie op hoog niveau in Brussel en partnerevenementen in heel Europa is de EU Green Week het grootste jaarlijkse evenement dat gericht is op het Europese milieubeleid. Het jaarlijkse evenement, dat wordt georganiseerd door het European Commission’s Directorate-General for Environment, trekt beleidsmakers op hoog niveau, vooraanstaande milieudeskundigen, belanghebbenden en burgers uit heel Europa aan. 

Circulaire principes zoals design for disassembly of design for recycling, met inbegrip van het bannen van giftige stoffen, ondersteunen deze "zero pollution ambition". Het is van cruciaal belang om de nadruk te leggen op het hergebruiken en het in de kringloop houden van materialen, producten en constructies. En dat vooral in de bouwsector, aangezien 64 procent van al dat afval afkomstig is uit die sector. Hoewel bijna 90% van de afvalstromen wordt gerecycled, valt er nog veel te verbeteren en te innoveren. De impact van de bouwsector zou aanzienlijk kunnen worden verminderd, wanneer bijvoorbeeld hoogwaardig hergebruik gemeengoed zou worden.

Ben je benieuwd welke andere partner events georganiseerd worden tijdens de EU Green Week 2021? Je vindt hier een overzicht: https://www.eugreenweek.eu/partner-events
Bedankt alvast om je bevindingen met ons te delen via Slack, LinkedIn, …

Lees het programmaSchrijf je in

 

Share article