Community Event Werkagenda Circulair Bouwen

Op 1 februari 2024 ontvangen OVAM, Embuild Vlaanderen en Vlaanderen Circulair je voor het eerste Community Event van de Werkagenda Circulair Bouwen. We verwachten je in het Virginie Lovelinggebouw, vlakbij het station Gent Sint-Pieters. 

Tijdens het plenaire dagdeel gaan we met vertegenwoordigers van bedrijven en de overheid in gesprek over hoever we staan met de transitie naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen. Daarna volgen keynotes over de financiering van circulaire gebouwen, de rol van digitalisering in circulair bouwen en circulaire bouwprofessionals. In de namiddag bespreken we, in een aantal parallelle sessies, meer in detail de resultaten van het onderzoek en de experimenten binnen de Werkagenda Circulair Bouwen. Doorheen de dag is er ook ruimte om te netwerken met andere spelers uit de bouwketen, overheid, kenniswereld en ‘social profit’.  

Virginie Lovelinggebouw, Kon. Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent 
Het Virginie Lovelinggebouw ligt vlak bij het NMBS-station ‘Gent-Sint-Pieters’. Wandel het station uit langs de hoofdingang. Het gebouw ligt onmiddellijk links, boven de bus- en tramhaltes. 
 

Intussen is het event helemaal uitverkocht. Inschrijven gaat helaas niet meer.
Sta je op de wachtlijst en hebben wij je nog niet gecontacteerd ? Dat wil zeggen dat er helaas geen plaatsen zijn vrijgekomen.

 

Programma Community Event 

9.00 Ontvangst met koffie
9.30 Start plenair gedeelte en verwelkoming door OVAM & Embuild Vlaanderen 
9.45
De werkagenda circulair bouwen loopt!  
 
Overzicht van de focusacties 2023-2024 en eerste resultaten 
10.15
Circulair bouwen: modewoord of menens?  
 
Panelgesprek gemodereerd door Rik Neven (zaakvoerder Palindroom) met Martha Vandermaesen (adviseur circulaire economie Democo), Wim Pieters (CEO CIRCL) en Yves Biesmans (CEO Tectum Group), gevolgd door een reactie van Werner Annaert (Administrateur-Generaal OVAM) en Marc Dillen (Directeur-Generaal Embuild Vlaanderen) 
11.00 Pauze
11.30

Bouwproducten met circulaire waarde anders financieren, door Chris Van de Voorde, CEO JuuNoo en partner Living Lab MASCO 

Chris Van de Voorde gaat in op: 
  • Wat de financiële sector op dit moment nog tegenhoudt om te investeren in circulaire oplossingen; 
  • Wat MASCO (Material Service Company) is en hoe dit een oplossing kan bieden voor financieringsuitdagingen; 
  • Welke nieuwe formule is ontwikkeld om de circulaire waarde van materialen te bepalen en zo de bereidheid om te investeren in circulaire bouwoplossingen te verhogen. 
11.50

Circulair bouwen begint met digitalisering, door Niki Cauberg, Head Digital Construction Buildwise en partner Living Lab Digital4Construction 

Niki Cauberg gaat in op: 
  • Waarom digitalisering kan bijdragen tot de circulaire transitie in de bouw en dit in alle fases van het bouwproces; 
  • Hoe ver we staan en wat ons nog tegenhoudt;  
  • Hoe we bestaande obstakels kunnen aanpakken door een afsprakenkader rond data-uitwisseling uit te werken, door productinformatie van fabrikanten beschikbaar te maken via BIM-toepassingen, … . 
12.10

Duurzame bouwprofessionals: wat de groene transitie betekent voor vaardigheden in de bouw.
Door Cornelia Vandenberghe, Labour Market Policy Officer, Dep Werk en Sociale Economie

Cornelia Vandenberghe gaat in op:
  • Welke jobs (in de bouw) gaan veranderen?
  • Welke groene vaardigheden zijn nodig in de bouw? 
  • Hoe gaan we groene vaardigheden (in de bouwsector) ontwikkelen? (rol overheid, rol onderwijsverstrekkers, …) 
  • Hoe kan een focus op vergroening de bouw een aantrekkelijke sector maken om in te werken?
12.35 ‘Eat, meet & match’ 
13.30
Verdiepende parallelle sessies over: 
 
1) Bouwwerkpaspoorten ter ondersteuning van circulair bouwen 
Om hergebruik en recyclage van materialen in de bouw te faciliteren moeten we weten welke materialen nu in het gebouwde patrimonium zitten. Dit inzicht ontbreekt vandaag  grotendeels. In het kader van de Werkagenda Circulair Bouwen ontwikkelen we een Open Standaard voor een bouwwerkpaspoort waarin deze data kunnen worden opgenomen.   
 
2) Hoe versterkt circulariteit alternatieve eigenaarschapsmodellen en omgekeerd 
Circulaire (ver)bouwtechnieken kunnen maar succesvol zijn als ze ook betaalbaar zijn. In de Werkagenda Circulair Bouwen gaan we nog een stap verder en gaan we na hoe circulariteit ook alternatieve eigenaarsmodellen (bv. coöperatieven of dienstenmodellen) kan versterken en financieel haalbaar maken.   
 
3) Circulaire gebiedsontwikkeling in steden en gemeenten  
Circulair bouwen is meer dan recyclage en hergebruik van materialen. In de Werkagenda Circulair Bouwen, schenken we ook aandacht aan het efficiënt gebruik van ruimte.  Zo komen we tot circulaire gebiedsontwikkeling. We ondersteunen lokale overheden om hier sterker in te staan. 
 
4) Circulair ontwerpen van bouwwerken 
Om de circulaire transitie in de bouwsector te versnellen, moet vanaf het ontwerp van het gebouw uitgegaan worden van circulaire principes. In de Werkagenda Circulair Bouwen zetten we in op tools om na te gaan hoe circulair het ontwerp is. Ook via opleiding en sensibilisering boosten we veranderingsgericht bouwen, waarbij gebouwen worden ontworpen met het oog op toekomstige functies. 
14.45 Pauze
15.15
Verdiepende parallelle sessies over: 
 
1) Bouwwerken met minder milieu-impact dankzij oa. het M-peil 
We houden bij belangrijke beslissingen rond (ver)bouwen vandaag vooral rekening met het financiële plaatje. In de Werkagenda Circulair Bouwen willen we de instrumenten  die ook de milieu-impact van (ver)bouwen in kaart brengen verder ontwikkelen. 
 
2) Hoe nieuwe samenwerkingsmodellen in de bouw bijdragen aan circulariteit 
Vandaag is de bouwketen versnipperd en wordt weinig kennis gedeeld. Binnen de Werkagenda Circulair Bouwen willen we via onderzoek en experimenten nagaan hoe nieuwe rollen en nieuwe samenwerkingsvormen (bv. bouwteams, sloopteams, een regisseursfunctie bij bouwprojecten, …) kunnen bijdragen tot een efficiënter en duurzamer beheer van materialen, producten en gebouwen. 
 
3) Hoe de circulaire economie binnenbrengen bij bouwprofessionals  
In het kader van de Werkagenda Circulair Bouwen ondernemen we actie om circulariteit binnen te brengen in het onderwijs en opleidingen, zodat de bouwprofessionals van vandaag en morgen voldoende kennis en competenties ontwikkelen om de overgang naar een circulaire bouwsector te realiseren. 
 
4) Hoogwaardige recyclage en hergebruik van bouwmaterialen 
De bouwsector scoort al zeer goed op het vlak van recyclage, vooral van steenachtige materialen. Toch kunnen we nog stappen zetten door het gebruik van gerecycleerde materialen in meer hoogwaardige toepassingen en door meer recyclage van niet-steenachtige materialen.  En ook hergebruik zit in de lift. Binnen de Werkagenda Circulair Bouwen, willen we acties uitvoeren die hergebruik en hoogwaardige recyclage stimuleren, van het uitwerken van een kader (kwaliteit, juridisch, …) voor hergebruik en recyclage, tot het verkennen van een hergebruiksinventaris.   
16.30 Einde

Begint op: 01-02-2024 09:30

Eindigt op: 01-02-2024 16:30

Locatie: Virginie Lovelinggebouw, Kon. Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Voeg toe aan kalender