Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Clean Site Circulair

Hergebruik van verpakkingsfolie op bouwwerven

Valipac is een Belgisch bedrijf dat in 1997 werd opgericht om de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren en te coördineren.

Met het demonstratieproject Clean Site Circulair willen we aantonen dat afval van PE-folieverpakkingen op bouwwerven lokaal kan worden gerecycleerd, meer bepaald tot krimphoezen voor de verpakking van bouwmaterialen. Dit project viel onder ons Clean Site System, in 2005 opgestart om méér afval van verpakkingsfolies op bouwwerven in te zamelen en terug te brengen naar de handelaar in bouwmaterialen.

Tot 2017 werd het grootste deel van dat afval nog naar China gestuurd en daar verder gerecycleerd. Daardoor waren er bij ons onvoldoende afzetmogelijkheden voor hoogwaardige toepassingen met de gerecycleerde grondstof, en werd de vraag naar lokale recyclage ook weinig gestimuleerd. Door een toepassing te creëren, kan die vraag verhogen en zetten we een grote stap gezet in de richting van een circulair systeem.

In samenwerking met de projectpartners creëerden we een PE-samenstelling die bestaat uit 50% gerecycleerde PE-folies en uit een PE-Boosterpolymeer (ontwikkeld door Total Polymers). Met dat materiaal fabriceerden we krimphoezen voor de verpakking van bouwmaterialen.

Het project toont dus aan dat een circulair systeem voor PEfolies kan werken. Een van de projectpartners, Wienerberger, heeft ondertussen zijn standaard krimphoezen voor de verpakking van bakstenen al gedeeltelijk vervangen door gerecycleerde hoezen, wat jaarlijks neerkomt op zo’n 23 ton aan gerecycleerde hoezen.

VAL-I-PAC

Partners GO4CIRCLE, FEMA/FEPROMA, Wienerberger