Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

CiRe

Vlaamse publieke gebouwen circulair renoveren

Om Vlaamse publieke gebouwen maximaal circulair te renoveren, ontwikkelen Factor4, Vlaams Energiebedrijf en de VUB samen een innovatief modelcontract met bijbehorende aanbestedingsdocumenten. Een modelcontract dat Factor4 eerder ontwikkelde in opdracht van de federale overheid wordt uitgebreid met prestatiegerichte circulaire renovatie criteria.

Het project CiRe (Circulair Renoveren) zal het modelcontract gebruiken bij concrete projecten van energierenovatie. Concreet gaat het om een drietal Vlaamse gebouwenpartners, goed voor ongeveer 24 gebouwen. Op die manier worden de Europese CO2-reductiedoelstellingen gehaald.

Om bijkomende expertise te genereren organiseert CiRe daarnaast workshops met gereputeerde technische en beleidsexperts. Dat moet draagvlak creëren en de knowhow in een vroeg stadium verspreiden naar de markt. Na het CiRe-project kunnen het Vlaams Energiebedrijf en de marktpartijen het concept van circulair renoveren, de modelcontracten en de tools inzetten op een grotere schaal.

 
 
 
 
 
 
Resultaat