Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Circular Retrofit Lab

Herbestemming van studentenkoten met duurzaam materiaal en groene technieken

Het Circular Retrofit Lab werd in 2017 opgestart als pilootproject binnen het BAMB-onderzoek (Buildings as Material Banks). De focus lag daarbij op de technische aspecten van circulair en veranderingsgericht (ver)bouwen: herbestemming in plaats van afbraak, scenarioplanning en demonteerbare bouwsystemen.

Tijdens dat eerste traject ontstond er een waardevol netwerk van industriële partners. Bovendien was er ook een groot multiplicatiepotentieel om de circulaire renovatieaanpak door te trekken bij de transformatie van zo’n 300 identieke studentenmodules op de VUB-campus.

Met het Open Call project hebben we continuïteit kunnen geven aan dit initiatief. Het was de aanleiding om met onze marktpartners de focus te verbreden naar andere, systemische aspecten die bijdragen aan de transitie naar circulair bouwen: businessmodellen, digitalisering, juridische en logistieke aspecten.

In een leertraject van drie workshops hebben we nieuwe expertise aangebracht, kansen gezocht in de waardepropositie van onze deelnemers en het debat gevoerd over hoe je transitie en innovatie in je eigen bedrijf kan organiseren. We ontwikkelden een Value Network Canvas om waardenetwerken in kaart te brengen en circulaire alternatieven uit te tekenen. We testten ook verschillende concepten rond BIM en FIS als drager voor materiaalpaspoorten en formuleerden voorstellen voor verder onderzoek.

Dankzij de Open Call konden we de leerlessen uit het Retrofit Lab ook verder verspreiden.

Het opzet van het Lab is alvast ruimschoots geslaagd: een platform worden om de resultaten uit academisch onderzoek dichter bij de markt te brengen.