Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Circulair zorgwonen

Nieuw concept voor Toontjeshuizen

Elke ouder wil zijn kind maximale kansen bieden om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Ook als het kind een beperking heeft. Daar komt bovendien nog een extra bezorgdheid bij: “Wat als wij er later niet meer zijn? Wie zal dan voor mijn kind zorgen?”

Op deze vragen wil Toontjeshuizen antwoorden bieden. Toontjeshuizen wil mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk laten wonen en volwaardig deel laten uitmaken van de samenleving.

Met verschillende partners uit de academische sector, de zorgsector, de technologische sector en de bouwsector trachten we om van het nieuwe concept Toontjeshuizen een voorbeeldmodel voor circulaire huisvesting te maken. Bij het maken van de diverse bouwkeuzes plaatsten we vooral de bewoner en zijn noden centraal. Daarnaast trachtten we een mooi evenwicht te vinden tussen de betaalbaarheid, de flexibiliteit, de aanpasbaarheid en de circulariteit van het project.

In de architectuur is de omkeerbaarheid van de functie van de ruimtes voorzien, gezien ook de noden van de bewoners evolueren.

Met de Open Call Projectsubsidie konden we belangrijke kennis opbouwen die de aanpasbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van elk toontjeshuis ten goede zal komen.

Social Impact Fonds Toontjeshuis CVBA-SO

Partners Durabrik Bouwbedrijven NV, Ecopuur NV