Verzekerbaarheid van circulair bouwen en circulaire gebouwen

SECO Belgium onderzoekt belangrijke barrière in de circulaire bouwsector

De bouwsector kenmerkt zich door mechanismen die de risico’s van projecten (her)verdelen tussen aannemers, bouwheren, ontwerpers, producenten en verzekeraars. Die mechanismen zijn gerelateerd aan (1) wetgeving rond de verantwoordelijkheden en (2) technische garanties.

Binnen die gekende structuur kunnen en durven de verschillende partijen hun rol opnemen, en komen ze samen tot realisaties. Maar het is net die structuur die wankelt bij circulair bouwen. Bouwheren, bijvoorbeeld, zullen tweemaal nadenken als blijkt dat de decenale polis (de polis die je, na oplevering van het gebouw, gedurende 10 jaar verzekert tegen schade die valt onder de tienjarige aansprakelijkheid) enkel van toepassing is op nieuwe gebouwen, gebouwdelen en producten. Kortom, er is vandaag grote onzekerheid over de verzekerbaarheid van circulair bouwen en circulaire gebouwen. En dat is één van de belangrijkste barrières voor de bouwsector om daadwerkelijk stappen te zetten in deze transitie.

Samen met een groep van koplopers uit de bouw- en verzekeringssector wil technisch controlebureau SECO Belgium deze barrière verkennen, en zich verdiepen in de mogelijkheden om ze te overstijgen. De ambities van SECO Belgium zijn duidelijk:
- een algemeen kader opstellen met duidelijke richtlijnen en aanbevelingen aan verzekeraars, bouwsector en regelgevers;
- de rol van informatie en documentatie tot in de diepte verder uitwerken. Het gebrek aan betrouwbare informatie bij circulaire bouwpraktijken belemmert immers het begroten van de technische risico’s met betrekking tot circulair bouwen en bijgevolg de kans op verzekerbaarheid. Want verzekeraars nemen niet graag onberekenbare risico’s.

Het participatieve traject met geëngageerde stakeholders uit verschillende disciplines, moet naast een gedragen oplossing ook zorgen voor eindproducten die bruikbaar zijn voor de sector (regelgevers, beleidsmakers, de bouwsector en hun verzekeraars).