Platform voor Circulaire Bouwknopen

Delen van werfervaring met het oog op het vertrouwensvol uitvoeren van bouwknopen voor de circulaire economie

‘Bouwknopen’ zijn plaatsen in het gebouw waar verschillende bouwcomponenten samenkomen en aan elkaar bevestigd moeten worden. Om warmteverlies en condensatie op deze plaatsen te vermijden worden bouwknopen steeds complexer. Daarbovenop komt de uitdaging om ze ook circulair uit te voeren zodat verschillende bouwcomponenten en materialen kunnen worden gedemonteerd voor hergebruik. Hier bestaat er nog een grote kloof tussen theorie en praktijk. Uit ervaring weten LabLand en VUB Architectural Engineering dat heel wat circulaire bouwknopen uitgepuurd worden op de bouwwerf zelf: gedreven aannemers halen er architect, producenten en bouwheer bij om een kwaliteitsvolle bouwknoop te realiseren. Het spijtige van de zaak is dat hun innovatieve oplossingen zelden gedeeld worden.

Op dit moment werken veel aannemers elk op hun eiland aan de circulaire bouweconomie. Hierdoor, maar ook door de ratrace van ieder bouwproject, vallen ze meestal terug op gekende bouwknopen en bevestigingsmethodes. LabLand wil hier verandering in brengen door de opbouw van circulaire praktijkervaring te stimuleren.

Samen met VUB Architectural Engineering wil LabLand onderzoeken en testen hoe ze met innovatieve samenwerkingsvormen en kennisstromen, samen met de praktijk, steeds meer circulaire bouwknopen kunnen uitpuren, documenteren en valideren. Ze willen experimenteren met een “platform” voor innovatieve samenwerkingsvormen en kennisstromen. Bouwprofessionals zouden er praktijkervaringen kunnen uitwisselen, waardoor ze vertrouwen krijgen om circulaire bouwknopen toe te passen.

Door de praktijkervaring een resonantiebord te geven en zo een win-win op lange termijn te genereren aan iedereen die participeert, gaan de projectpartners resoluut in tegen de verlammende competitie die momenteel leidt tot kortetermijnbeslissingen en een status quo.

LabLand

Partners VUB Architectural Engineering

Thema's Sensibilisering › Data & Tools › LCA & LCC › Circulaire materialen en bouwsystemen ›