Circulair beton: naar een betonakkoord voor Vlaanderen

Groen Beton Vert maakt komaf met de belangrijkste systeemknelpunten voor circulair beton

Er is een stijgende vraag naar “circulair beton” met gerecycleerde granulaten of alternatieve bindmiddelen. Het aantal bedrijven dat innovatief ‘groen’ beton aanbiedt, groeit gestaag. Toch blijft de grote golf van circulaire betonprojecten uit. Projectambities verwateren of kampen met praktische problemen en de pilootprojecten blijken niet zomaar opschaalbaar. Het gebruik van circulair beton is geen evidentie en de keten is niet optimaal georganiseerd.

Daarom zetten Groen Beton Vert en zijn projectpartners in op een “top-down” systemische aanpak, waarbij wordt gemikt op een engagement op Vlaams niveau van alle relevante partijen. Naar analogie met het Nederlandse Betonakkoord willen ze een gezamenlijk ambitieus pad richting toekomst uitzetten. In cocreatie met alle stakeholders zullen ze antwoorden formuleren op de belangrijkste systeemknelpunten:
- integratie van duurzame oplossingen in aanbestedingen,
- gebrek aan vertrouwen en goede ketenwerking,
- tekort aan hoogwaardige granulaten

De projectpartners zullen ook instrumenten uitwerken om hun engagement te vertalen in concrete resultaten op technisch vlak (bv. typebestekteksten voor sloop- en betonwerken) en op beleidsvlak (bv. incentives).

Groen Beton Vert vzw

Partners WTCB, Federatie van Producenten van Recycling Granulaten (FPRG vzw), Confederatie van aannemers van sloop- en ontmantelingswerken (CASO), Fedbeton en Vlaamse Confederatie Bouw

Thema's Recyclage & hergebruik › Selectieve sloop › Hefbomen: Juridisch › Circulaire materialen en bouwsystemen ›