EQUITONE gevelmaterialen circulair maken

Co-creatie van een circulaire waardeketen door alle ketenpartners erbij te betrekken

EQUITONE is een merk van vezelcement gevelmaterialen. Etex wil de huidige waarde- en supplyketen van EQUITONE meer circulair maken. Daarvoor gaat het intensief samenwerken met alle ketenpartners: R&D, aankopers, projectontwikkelaars, architecten, leveranciers, installateurs, logistieke partners, recyclagebedrijven, productiesites, certificatie-organisaties, overheid, …

Het project vertrekt vanuit het partnerschapsmodel waarbij met alle partners in de keten wordt nagedacht over de circulaire uitdagingen van het bouwmateriaal EQUITONE, zoals bijvoorbeeld: 
- omschakelen naar steeds meer gerecycleerde inhoud,
- creëren van gesloten kringlopen met eigen producten/componenten en materialen,
- verlengen van de levensduur van het product door hergebruik, herfabricatie of renovatie,
- oplossingen voor inzameling, recyclage en upcycling.

Etex zal onderzoeken welke samenwerking met elk van de partners opgezet moet worden om op de uitdagingen een circulair antwoord te bieden.

Het project is volledig gebaseerd op het samenwerken van ketenpartners. Het doel is enerzijds om circulaire impact te creëren en anderzijds om een economisch schaalbaar model te creëren dat interessant is voor elke partner in de keten.
Etex zal het proces van samenwerking volledig in kaart brengen en als leerproces documenteren, zodat alle partners én andere spelers eruit kunnen leren.

Etex

Partners The Circular Hub, Greenfish, Econocom, SVR-ARCHITECTS, De Coninck, Schrijnwerkerij Willy Simoens, Bouwpunt Van der Gucht, Bouwmaterialen Verhelst, CBR Cementbedrijven, SUEZ R&R Belgium

Thema's Recyclage & hergebruik › Selectieve sloop › Urban Mining › Circulaire materialen en bouwsystemen ›