De Sociale Watersprong

Circulaire (ver)bouwdienst voor regenwateropvang van BAM Belgium

Oudere sociale woningen hebben geen (regen)wateropvang en -recuperatie. Ook bij renovaties van die woningen wordt er zelden actie ondernomen bij gebrek aan terugverdieneffecten.
Als je bedenkt dat er in Vlaanderen zo meer dan 50.000 woningen zijn, dan is de som meteen gemaakt: er is een potentieel om bij deze woningen miljarden liters regenwater per jaar op te vangen. En zoals de voorbije droge zomers zeer duidelijk hebben gemaakt: water is een van onze meest kostbare grondstoffen.

Bouwconcern BAM Belgium, De Watergroep en sociale huisvestingsmaatschappij Cordium zetten er hun schouders onder om het (regen)water in de desbetreffende wijken een lokaal en rendabel tweede leven te geven waarbij alle partijen winnen.
Hun oplossing ligt in De Sociale Watersprong, een circulaire (ver)bouwdienst die bestaande sociale woningen wil voorzien van regenwateropvang en eventueel grijswaterrecuperatie. De investering zou worden terugbetaald door de besparing op de waterfactuur, met een “niet meer dan vroeger”-principe (of zelfs een beetje minder).
De regenwatervoorzieningen van De Sociale Watersprong worden duurzaam ontworpen, aangelegd, gefinancierd en onderhouden. Ze zijn slim en collectief op wijkniveau. Het waterverbruik wordt gemonitord en er wordt bewonerscoaching voorzien.

Binnen het kader van De Sociale Watersprong bestudeert het consortium dan ook waterrecuperatie as-a-service en evalueert men het nut van een heus “Water Prestatie Contract” (WPC).

De Sociale Watersprong is een maatschappelijk relevant project dat een antwoord tracht te bieden op het nakende gebrek aan water en dat er mee voor zorgt dat water betaalbaar blijft voor een kwetsbare groep.

 
 

BAM Interbuild - De Sociale Watersprong